Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2020

ev media-logomenoume-asfaleis

Επιτροπή Διαβούλευσης στα Άγραφα. Τα ονόματα των 35 δημοτών που συμμετέχουν από κάθε Δημοτική Ενότητα

Στη συγκρότηση επιτροπής διαβούλευσης, ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες, προχώρησε ο δήμος Αγράφων, ύστερα από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 30 Σεπτεμβρίου 2014.

agtrafa-dimarxeio-kerasoxori

Όπως είχαν δημοσιεύσει τα «Ευρυτανικά Νέα» (αρ. φυλ. 618/24-9-2014) -όποτε και συγκροτήθηκε το αντίστοιχο όργανο στον δήμο Καρπενησίου- η εν λόγω επιτροπή έχει τη δυνατότητα να απαριθμεί από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη.

Ρόλος της είναι να γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό και το τεχνικό του πρόγραμμα, για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου, ενώ δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων.

Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση.

Να αναφέρουμε ακόμη ότι απαρτίζεται από εκπροσώπους φορέων και συλλόγων της τοπικής κοινωνίας, καθώς και απλούς δημότες, ενώ η θητεία δεν ξεπερνά τα 2,5 χρόνια.

Τα ονόματα

Ύστερα από τη σχετική πρόσκληση του δήμου, οι ενδιαφερόμενοι είχαν τη δυνατότητα μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου να εκφράσουν εγγράφως τη βούληση τους και να συμμετέχουν στην Επιτροπή. Από τη διαδικασία προέκυψαν τα παρακάτω ονόματα (κυρίως δημότες), τα οποία και εγκρίθηκαν από το πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο.

Πρόεδρος ορίστηκε ο δήμαρχος Αγράφων, κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής, ενώ ανά Δημοτική Ενότητα τα μέλη έχουν ως εξής:

Δ.Ε. Βίνιανης: Αρκουμάνης Στυλιανός και Μούτσελος Ευθύμιος από την Τοπική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου, Γαζέτας Δημήτριος και Μπακογιάννης Κων/νος από την Τ.Κ. Βίνιανης, Λαμπράκης Χαράλαμπος και Κανδηλάρης Ε. Αθανάσιος  από την Τ.Κ. Δάφνης, Κοσμάς Δ. Σταύρος, Βλάχος Συμεών, Λεπενιώτης Παναγιώτης και Μάκκα Αθανασία από την Τοπική Κοινότητα Κερασοχωρίου, Σκόνδρας Νικόλαος και Καυκιάς Λάμπρος από την Τ.Κ. Μαυρομμάτας και Μαρούλης Γ. Ιωάννης από τη Χρύσω.

Δ.Ε. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ: Κωστόπουλος Κων/νος, Λάμπρου Ουρανία, Αντωνίου Γεώργιος, Σάλτης Κων/νος, Μακρής Παναγιώτης, Φεγγούλης Ευάγγελος, Μουτόπουλος Φίλιππος, Καραντζούνης Γεώργιος, Καψάλης Χαράλαμπος και Διώτη Αργυρώ.

Δ.Ε. ΑΓΡΑΦΩΝ: Γαντζούδης Κων/νος, Στούμπος Κων/νος, Γατής Κων/νος και Αβράμπος Γεώργιος.

Δ.Ε. ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ: Νταλλής Φώτιος, Γεωργάκης Δημήτριος, Παπαδήμος Αθανάσιος, Πέτσας Μάνθος και Πεταρούδας Κων/νος.

Δ.Ε. ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ: Παπαθανάσης Απόστολος, Αρωνιάδας Βασίλειος και Παπαντωνίου Ζαχαρίας.