Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2020

ev media-logomenoume-asfaleis

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ. Έργα ύδρευσης στον Απεράντιο & ανάδειξη θέσης "Πλατανιά"

Με το ποσό των 24.600 ευρώ θα γίνει η συντήρηση δικτύου ύδρευσης και δεξαμενών στη Δημοτική Ενότητα Απεραντίων.

erga idreusis

Μέχρι τέλος του έτους αναμένεται να ολοκληρωθούν τα έργα συντήρησης του δικτύου ύδρευσης και δεξαμενών στη Δημοτική Ενότητα Απεραντίων.

Η σχετική σύμβαση υπογράφηκε την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2012 μεταξύ του δημάρχου Αγράφων, Δημήτρη Τάτση, και του αναδόχου του έργου, Θεόδωρου Ζελενίτσα & ΣΙΑ Ο.Ε., με έδρα τη Βούλπη Ευρυτανίας.

Η εργασία θα κοστίσει 24.600 ευρώ με τον Φ. Π. Α. 23%, ποσό που θα δοθεί μετά το πέρας των εργασιών από την αρμόδια επιτροπή του δήμου Αγράφων. {div float:right}{module Google (Τετράγωνο 300χ250 κειμενο)}{/div}

Βέβαια, όπως αναφέρεται και στο συμφωνητικό, σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν είναι συνεπής προς τις υποχρεώσεις του, ο δήμος δικαιούται να ασκήσει όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από τον νόμο και να καταγγείλει τη σύμβαση, χωρίς καμία υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης προς τον ανάδοχο, εκτός του ποσού που αναλογεί στην εργασία που μέχρι τότε παρασχέθηκε από τον ανάδοχο, ύστερα από βεβαίωση καλής εκτέλεσης της εργασίας για τη συγκεκριμένη περίοδο από την αρμόδια επιτροπή του δήμου.

...και ανάδειξη του "Πλατανιά"

Στην ανάθεση της μελέτης «Ανάδειξη και Αξιοποίηση περιοχής στη θέση "Πλατανιάς" Δ.Ε. Ασπροποτάμου», συνολικής αμοιβής 4.305 ευρώ, προχώρησε επίσης ο δήμος Αγράφων.

Ειδικότερα, ο δήμαρχος Δημήτρης Τάτσης ανέθεσε την εκπόνηση της παραπάνω μελέτης στον δασολόγο Κωνσταντίνο Καλλιόγλου, με σκοπό την εξεύρεση ήπιων τεχνικών παρεμβάσεων για την υποδοχή φιλοπεριβαλλοντικών χρήσεων.

Σύμφωνα με το σχετικό συμφωνητικό που υπογράφηκε μεταξύ του δημάρχου και του αναδόχου, το αντικείμενο της μελέτης θα εκτελεσθεί μέχρι τον Ιούλιο 2013.