Τρίτη, 11 Αυγούστου 2020

ev media-logomenoume-asfaleis

Μεγάλα έργα στα Άγραφα - Πάνω από 820.000 ευρώ για αναπλάσεις σε χωριά του δήμου

Στην κατασκευή τριών έργων που ξεπερνούν τις 820.000 ευρώ προχωρά ο δήμος Αγράφων. Οι παρεμβάσεις θα γίνουν στις Δημοτικές Ενότητες Κερασοχωρίου, Παλαιοκατούνας και Αγράφων.

agrafa erga

Έργο στο Κερασοχώρι

Το πρώτο έργο αφορά στην ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων και την ανάδειξη παλαιών λίθινων αλωνιών στο Κερασοχώρι, αρχικού προϋπολογισμού 355.000 ευρώ με τον ΦΠΑ.

Η σύμβαση για την κατασκευή του υπογράφηκε προχθές, Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2012, στα γραφεία του δήμου στη Δυτική Φραγκίστα, μεταξύ του δημάρχου κ. Δημήτρη Τάτση και της αναδόχου κοινοπραξίας «Γκορόγια Γεωργία - Δημόπουλος Κωνσταντίνος», με έδρα το Καρπενήσι, η οποία κατέθεσε προσφορά ύψους 340.799,69 ευρώ με τον ΦΠΑ.

Βάσει του συμφωνητικού, ο εργολάβος οφείλει για τις 180 ημέρες -που θα διαρκέσει η κατασκευή του έργου- να προβεί στην τήρηση των μέτρων ασφαλείας σχετικά με την σήμανση, καθώς είναι ο καθ΄ ύλην αρμόδιος για οποιοδήποτε ατύχημα προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του κατά τη διάρκεια των εργασιών. {div float:right}{module Google (Τετράγωνο 300χ250 κειμενο)}{/div}

Τέλος, να αναφέρουμε ότι το εν λόγω έργο έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΣ 2007-2013» με την αριθμ. 4638/20-12-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κλέαρχου Περγαντά και θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Στα Επινιανά

Εντωμεταξύ, κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων, την περασμένη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2012, αποφασίστηκε η υποβολή πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας» για την κατασκευή ενός ακόμη έργου ανάπλασης στον δήμο, συνολικού προϋπολογισμού 480.000 ευρώ.

Ειδικότερα, με την αρ. 93/2012 ομόφωνη απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο προχωρά στην υποβολή πρότασης για την ένταξη του έργου «Συνολική Ανάπλαση οικισμού Επινιανών Δ.Δ. Επινιανών και Δ.Δ. Μοναστηρακίου Δήμου Αγράφων», στα πλαίσια της πρόσκλησης του ενδιάμεσου φορέα Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας», στον Άξονα Προτεραιότητας 5, με κωδικό πρόσκλησης 47.

...και στην Παλαιοκατούνα

Παράλληλα, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων προέβησαν στην έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την κατασκευή ενός τρίτου έργου στην περιοχή.

Πρόκειται για την «Διαμόρφωση - ανάδειξη κεντρικών πλατειών Δ.Δ. Παλαιοκατούνας», για το οποίο θα πραγματοποιηθεί ανοιχτός διαγωνισμός, σύμφωνα με τους όρους που θα καθορίσει με απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή του δήμου και σύμφωνα με τη μελέτη όπως συντάχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε από την τεχνική υπηρεσία.