Τρίτη, 11 Αυγούστου 2020

ev media-logomenoume-asfaleis

Πρακτική άσκηση φοιτητών στον δήμο Αγράφων. Θα απασχολούνται 6 άτομα ετησίως με μισθό 176 ευρώ

Στην έγκριση 30 θέσεων για φοιτητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στον δήμο Αγράφων, προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο κατά την τελευταία συνεδρίασή του, τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2012.

praktiki askisi foitites

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και τα δημοτικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) υποχρεούνται να απασχολούν σπουδαστές της Τριτοβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για την πραγματοποίηση της πρακτικής τους άσκησης σε ειδικότητες σχετικές με το επάγγελμά τους.

Έτσι, ο δήμος Αγράφων προγραμματίζει να απασχολήσει -μέσα σε χρονικό διάστημα 5 ετών- συνολικά 30 σπουδαστές ΤΕΙ. Ειδικότερα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 94/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο δήμος θα μπορεί να απασχολήσει συνολικά 3 φοιτητές ανά εξάμηνο -διάστημα που διαρκεί η πρακτική άσκηση- αρχής γενομένης από 1 Απριλίου 2012. {module Google (Τετράγωνο 300χ250 κειμενο)}

Η αμοιβή ανά μήνα ανέρχεται στο ποσό των 176,08 ευρώ κατά άτομο, ενώ τονίζεται πως οι απασχολούμενοι ασφαλίζονται στο Ι.Κ.Α. κατά του κινδύνου ατυχήματος και ασθένειας, εισφορά που βαρύνει τον εργοδότη. Αναφέρεται στο σημείο αυτό πως οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια της άσκησής τους, εκτός από το δικαίωμα αποζημίωσης και ασφάλισής τους, δεν αποκτούν κανένα άλλο δικαίωμα εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής.

Τέλος, να σημειώσουμε πως οι παραπάνω δαπάνες θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του δήμου Αγράφων για το έτος 2013 με το ποσό των 5.027,13 ευρώ, ενώ τα αντίστοιχα ποσά για τα επόμενα έτη θα δεσμεύονται στους προϋπολογισμούς του δήμου.

Η σχετική απόφαση του Συμβουλίου εστάλη στο Υπουργείο Παιδείας, το οποίο θα μεριμνήσει για την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υπουργού Οικονομικών και στη συνέχεια θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.