Τετάρτη, 27 Μαΐου 2020

ev media-logomenoume spiti-small

Αιτήσεις για υποτροφίες από την Ένωση Ευρυτάνων Αμερικής «Το Βελούχι», μέχρι 29 Ιουνίου

Για ακόμη μια χρονιά η Ένωση Ευρυτάνων Αμερικής «ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ» θα απονείμει υποτροφίες σε Ευρυτάνισσες και Ευρυτάνες αποφοίτους Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ, που φοίτησαν στα σχολεία του νομού κατά το σχολικό έτος 2011-2012

BRABEIA488

Κριτήρια επιλογής των υποψηφίων είναι η σχολική επίδοση, η οικογενειακή και οικονομική τους κατάσταση.{div float:right}{module Google (Τετράγωνο 300χ250 κειμενο)}{/div}

Οι μαθητές της Γ΄ τάξης των Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ της Ευρυτανίας μπορούν μέχρι την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012 να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, απευθείας ή ταχυδρομικά στον κ. Ιωάννη Οικονομίδη, οδός Ζηνοπούλου 24, Καρπενήσι.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι: επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του απολυτηρίου Λυκείου ή ΕΠΑΛ, φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας (και σε περίπτωση μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης από την οικογένεια του μαθητή, υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την εφορία) και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Εισαγωγή ενθέματος