Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2020

ev media-logomenoume-asfaleis

Ψηφίστηκαν πιστώσεις ύψους 1,4 εκατ. ευρώ στον δήμο Αγράφων

Το πρωί της Δευτέρας 30 Απριλίου 2012, συνεδρίασε στο Κερασοχώρι η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Αγράφων, με θέμα συζήτησης την ψήφιση πιστώσεων πάνω από 1,3 εκατ. ευρώ

tatsis simboylioΟ πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το θέμα, ανέφερε ότι έχουν εγγραφεί πιστώσεις που πρέπει να εγκριθούν. Μετά από συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή έλαβε την ομόφωνη απόφαση με αριθμό 15/2012 , με την οποία ψηφίζει και διαθέτει πιστώσεις, συνολικού ποσού 1.382.097,28 ευρώ

Να σημειώσουμε ότι οι πιστώσεις που ψηφίστηκαν θα χρησιμοποιηθούν για προμήθειες, κάλυψη δαπανών καθώς επίσης και για μελέτες και έργα.

Αναλυτικά, οι πιστώσεις που ψηφίστηκαν έχουν ως εξής: αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 829,02 ευρώ, έλεγχος απογραφής οικονομικών ετών 2010 και 2011 από ορκωτό λογιστή 24.600 ευρώ, αμοιβή ορκωτού λογιστή για έναρξη χρήσης 2011 6.000 ευρώ, υποστήριξη διπλογραφικού συστήματος 10.000 ευρώ, έξοδα κίνησης προέδρων Τοπικών Συμβουλίων (άρθρο 4 ν. 2539/97) 140.000 ευρώ, λοιπές επικοινωνίες 3.000 ευρώ, συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 5.000 ευρώ, συνδρομή Δήμοσνετ 2.000 ευρώ, συνδρομή στο κέντρο πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών ΑΛΚΥΟΝΗ 10.000 ευρώ, ανανέωση της σύμβασης τηλεϊατρικής παρακολούθησης 2.800 ευρώ, μηχανογράφηση δημοτικών τελών 1.000 ευρώ, συντήρηση και επισκευή κτηρίων ακινήτων του δήμου 3.000 ευρώ, συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 10.000 ευρώ, συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών 10.000 ευρώ, δημοσίευση προκηρύξεων 1.000 ευρώ, λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 300 ευρώ, ενίσχυση μαγειρείου εστιών 18.000 ευρώ, ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 3.000 ευρώ, δαπάνες απολύμανσης δημοτικών αιθουσών και καταστημάτων δήμου 7.000 ευρώ, έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 1.000 ευρώ, προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών μέσων 20.000 ευρώ, προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 60.000 ευρώ, προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 3.000 ευρώ, έπιπλα και σκεύη 15.000 ευρώ, ηλεκτρονικού υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα 15.000 ευρώ και ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2.000 ευρώ.

Επίσης, έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 15.000 ευρώ, προμήθεια υλικών πυρόσβεσης 3.000 ευρώ, προμήθεια πυροσβεστικών κρουνών 10.000 ευρώ, προμήθεια αθλητικού υλικού 15.000 ευρώ, προμήθεια ειδών παιδικής χαράς 15.000 ευρώ, υλικά φαρμακείου 3.000 ευρώ, προμήθεια μικροφωνικής εγκατάστασης 15.000 ευρώ, παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 2.500 ευρώ, αποκομιδή απορριμμάτων στη θέση Σάικα, Καμάρια και στην Τ.Κ. Τριποτάμου 13.500 ευρώ, συντήρηση και επισκευή κάδων απορριμμάτων 10.000 ευρώ, ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 4.000 ευρώ, δαπάνες εκκένωσης βόθρων 10.000 ευρώ, δαπάνες αποφράξεων 3.000 ευρώ, προμήθεια σχαρών ομβρίων υδάτων 10.000 ευρώ, λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λπ.) 3.500 ευρώ, μισθώματα οχημάτων μηχανημάτων έργων για τον καθαρισμό δρόμων 190.000 ευρώ, ασφάλιστρα μηχανημάτων – τεχνικών εγκαταστάσεων 4.000 ευρώ, ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 5.500 ευρώ, συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 15.000 ευρώ, επισκευή και συντήρηση τηλεοπτικών αναμεταδοτών δήμου Αγράφων 15.000 ευρώ, προμήθεια χρωμάτων 15.000 ευρώ, προμήθεια ξυλείας 15.000 ευρώ, προμήθεια μοκετών και κουρτινών δημοτικών καταστημάτων 8.000 ευρώ, προμήθεια κιγκλιδωμάτων 12.000 ευρώ, προμήθεια μεταλλικών ραβδών 10.500 ευρώ, προμήθεια εργαλείων 3.000 ευρώ, προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 15.000 ευρώ, βελτίωση αποχετεύσεων οικισμού Κρέντης Δ.Δ. Κερασοχωρίου 35.620 ευρώ, βελτίωση αποχετεύσεων Δ.Δ. Δάφνης 17.884,45 ευρώ, ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Τ.Δ. Φραγκίστας 60.000 ευρώ και ανάπλαση - ανάδειξη κοινόχρηστων χώρων Δ.Δ. δήμου Αγράφων 113.000 ευρώ. {div float:right}{module Google (Τετράγωνο 300χ250 κειμενο)}{/div}

Ακόμη, σύμβαση παροχής υπηρεσιών ενεργειακής επιθεώρησης Γυμνασίου και Λυκείου Γρανίτσας 5.289 ευρώ, σύμβαση παροχής υπηρεσιών ενεργειακής επιθεώρησης Γυμνασίου Φραγκίστας 922,50 ευρώ, σύμβαση υπηρεσιών ενεργειακής επιθεώρησης Λυκείου Φραγκίστας 719.55 ευρώ, σύμβαση παροχής υπηρεσιών ενεργειακής επιθεώρησης Γυμνασίου και Λυκείου Ραπτοπούλου 3.161,10 ευρώ, γεωλογική αναγνωριστική και περιβαλλοντική μελέτη Τ.Δ. Βαλαώρας (Λειψυδρία) 7.500 ευρώ, ηλεκτρομηχανολογική μελέτη του έργου «Συνολική ανάπλαση οικισμού Τριδένδρου Δ.Δ. Τριδένδρου και οικισμών Σάικας και Καμαριών Δ.Δ. Αγράφων» 2.380 ευρώ, γεωλογική αναγνωριστική και περιβαλλοντική μελέτη Τ.Δ. Τοπολιάνων (Λειψυδρία) 7.500 ευρώ, ειδική αρχιτεκτονική μελέτη του έργου «Συνολική ανάπλαση οικισμού Επινιανών Δ.Δ. Επινιανών και Δ.Δ. Μοναστηρακίου δήμου Αγράφων» 3.808 ευρώ, ηλεκτρομηχανολογική μελέτη του έργου «Βελτίωση, εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων δήμου Απεραντίων (εξοικονόμηση υδάτινων πόρων)» 3.570 ευρώ, υδρογεωλογική μελέτη του έργου «Βελτίωση, εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων δήμου Απεραντίων (εξοικονόμηση υδάτινων πόρων)» 3.570 ευρώ, περιβαλλοντική μελέτη του έργου «Αντιπλημμυρικό – Κατασκευή γέφυρας στον οικισμό Σαμαρίου Δ.Δ. Επινιανών δήμου Αγράφων» 4.760 ευρώ, τοπογραφική μελέτη «Διαρρύθμιση υφιστάμενου κτηρίου – τμήματος πνευματικού κέντρου Γεώργιος Καφαντάρης Δ.Ε. Φραγκίστας δήμου Αγράφων» 4.920 ευρώ, ειδική αρχιτεκτονική μελέτη «Διαρρύθμιση υφιστάμενου κτηρίου – τμήματος πνευματικού κέντρου Γεώργιος Καφαντάρης Δ.Ε. Φραγκίστας δήμου Αγράφων» 4.428 ευρώ, στατική μελέτη «Διαρρύθμιση υφιστάμενου κτηρίου – τμήματος πνευματικού κέντρου Γεώργιος Καφαντάρης Δ.Ε. Φραγκίστας δήμου Αγράφων» 4.428 ευρώ, ηλεκτρομηχανολογική μελέτη «Διαρρύθμιση υφιστάμενου κτηρίου – τμήματος πνευματικού κέντρου Γεώργιος Καφαντάρης Δ.Ε. Φραγκίστας δήμου Αγράφων» 4.428 ευρώ, περιβαλλοντική μελέτη «Διαρρύθμιση υφιστάμενου κτηρίου – τμήματος πνευματικού κέντρου Γεώργιος Καφαντάρης Δ.Ε. Φραγκίστας δήμου Αγράφων» 6.150 ευρώ, αποτύπωση και τεκμηρίωση υφιστάμενου παραδοσιακού κτηρίου - τμήματος πνευματικού κέντρου Γεώργιος Καφαντάρης Δ.Ε. Φραγκίστας δήμου Αγράφων 6.150 ευρώ, τοπογραφική μελέτη «αντιπλημμυρικά έργα Δ.Ε. Αγράφων δήμου Αγράφων» 11.070 ευρώ, υδραυλική μελέτη «αντιπλημμυρικά έργα Δ.Ε. Αγράφων δήμου Αγράφων» 11.070 ευρώ, περιβαλλοντική μελέτη «αντιπλημμυρικά έργα Δ.Ε. Αγράφων δήμου Αγράφων» 6.150 ευρώ και δασολογική μελέτη ανάδειξης και αξιοποίησης περιοχής στη θέση «Πλατανιάς» Δ.Ε. Ασπροποτάμου δήμου Αγράφων 4.305 ευρώ.

Επιπλέον, τοπογραφική μελέτη για την ανάδειξη ιστορικού κέντρου οικισμού Πρασιάς και σύνδεση με τον ιστορικό χώρο «Το Κυπαρίσσι του Κοσμά του Αιτωλού» 9.840 ευρώ, ειδική αρχιτεκτονική μελέτη για την ανάδειξη ιστορικού κέντρου οικισμού Πρασιάς και σύνδεση με τον ιστορικό χώρο «Το Κυπαρίσσι του Κοσμά του Αιτωλού» 4.428 ευρώ, ηλεκτρομηχανολογική μελέτη για την ανάδειξη ιστορικού κέντρου οικισμού Πρασιάς και σύνδεση με τον ιστορικό χώρο «Το Κυπαρίσσι του Κοσμά του Αιτωλού» 4.428 ευρώ, περιβαλλοντική μελέτη για την ανάδειξη ιστορικού κέντρου οικισμού Πρασιάς και σύνδεση με τον ιστορικό χώρο «Το Κυπαρίσσι του Κοσμά του Αιτωλού» 6.150 ευρώ, υδραυλική μελέτη οριοθέτησης των ποταμών Γρανιτσιώτη και Αχελώου 12.000 ευρώ, περιβαλλοντική μελέτη για αμμοληψία του ποταμού Αχελώου 4.920 ευρώ, περιβαλλοντική μελέτη για αμμοληψία του ποταμού Γρανιτσιώτη 4.920 ευρώ, περιβαλλοντική μελέτη για αμμοληψία του ποταμού Αγραφιώτη 4.920 ευρώ, έξοδα κίνησης προέδρων Τοπικών Συμβουλίων Δ.Ε. Ασπροποτάμου και Αγράφων 82.687,56 ευρώ, αποζημίωση μελών Δημαρχιακής Επιτροπής και Δημοτικού Συμβουλίου 10.339,46 ευρώ, εργασίες αντικατάστασης λαμπτήρων Τ.Δ. Επισκοπής 6.900 ευρώ, κινητή τηλεφωνία έτους 2010 δήμου Βίνιανης 900 ευρώ, προμήθεια ειδών τροφίμων παντοπωλείου 3.000 ευρώ, έξοδα δημοσιεύσεων παρελθόντων ετών 8.282,98 ευρώ, συνδρομές σε εφημερίδες παρελθόντων ετών 3.138 ευρώ, μισθώματα οχημάτων μηχανημάτων έργων για τον καθαρισμό δρόμων 3.314,85 ευρώ, προμήθεια φωτιστικών σιδηροϊστών 14.996,16 ευρώ, υποστήριξη εφαρμογών δήμου 2.460 ευρώ, ανταλλακτικά ασύρματης δικτύωσης 559,65 ευρώ, ανάπλαση χώρου πλησίον Αγίου Δημητρίου Τ.Δ. Τριποτάμου 6.900 ευρώ, κατασκευή μεταλλικής γέφυρας 5.000 ευρώ, εσωτερική οδοποιία Τριποτάμου 12.000 ευρώ, διαρρύθμιση χώρων γραφείων Κερασοχωρίου 7.200 ευρώ, μελέτη αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων στη θέση Στανάδες Τ.Κ. Βραγγιανών 9.000 ευρώ και τοπογραφική αποτύπωση, διαμόρφωση - πλακόστρωση και κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στο Δ.Δ. Κερασοχωρίου 7.000 ευρώ.