Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2020

ev media-logo

Δήμος Καρπενησίου: 49.000€ για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων - Τι προβλέπεται για τους σχολ. τροχονόμους

«Κατανομή λειτουργικών δαπανών σχολείων - Δαπάνη υλοποίησης θεσμού σχολικού τροχονόμου έτους 2020», είχε ως τίτλο το 5ο θέμα στη συνεδρίαση (στις 25/8) της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Καρπενησίου. Η τρίτη δόση λειτουργικών δαπανών σχολείων για το έτος 2020, που παραχώρησε στους δήμους το Υπουργείο Εσωτερικών, ανέρχεται σε 49.176 ευρώ για τον δήμο Καρπενησίου.3o-dimotiko-eisodos112

Ο πρόεδρος κ. Νίκος Σουλιώτης, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη της οικονομικής επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικών Υπηρεσιών Παιδείας Αθλητισμού η οποία αναφέρει τα εξής:

Σύμφωνα με το αρ. 48599/30/7/2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, κατανεμήθηκε στους δήμους της χώρας η Γ’ δόση λειτουργικών δαπανών σχολείων για το έτος 2020. Ο Δήμος Καρπενησίου για το σκοπό αυτό επιχορηγήθηκε με το ποσό των 49.250,00€ και μετά από τη σχετική παρακράτηση που έγινε από το ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το ποσό που θα διατεθεί για τις λειτουργικές δαπάνες σχολείων Δήμου Καρπενησίου ανέρχεται σε 49.176,12 €.

Σχολικές επιτροπές και τροχονόμοι

Σύμφωνα με το αρ:15439/6-5-2015 έγγραφο του υπουργείου, με θέμα «Αποζημίωση εθελοντών σχολικών τροχονόμων», στις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή των σχολικών τροχονόμων.

Η αμοιβή που αφορά τους σχολικούς τροχονόμους (συνολικά 5) των σχολείων του δήμου Καρπενησίου για το διάστημα από 1/1/2020 έως 30/6/2020 ανέρχεται στο ποσό των 4.546,00 € το οποίο θα αφαιρεθεί από το συνολικό ποσό επιχορήγησης πριν την κατανομή ως εξής: 49.176,12€-4.546,00€ =44.630,12 € εναπομείναν ποσό που θα κατανεμηθεί στις Ενιαίες σχολικές επιτροπές Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια και σύμφωνα με το ποσοστό που αναλογεί σε αυτές ). Ήτοι:

1) Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου ( ποσοστό 54%) Ποσό 24.100,26 € και

2) Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου ( 46%). Ποσό 20.529,86 €.

Ειδικά για το σχολικό έτος 2019-20 η προβλεπόμενη στην υπ αρ 47455/2007 κοινή υπουργική απόφαση (Β 1734) αποζημίωση καταβάλλεται υπό τους λοιπούς προβλεπόμενους στην εν λόγω απόφαση όρους και προϋποθέσεις, στους εθελοντές σχολικούς τροχονόμους και κατά τα διάστημα υποχρεωτικής αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, λόγω των ληφθέντων μέτρων για την αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Η έγκριση των ανωτέρω δαπανών ψηφίστηκε ομόφωνα.