Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2020

ev media-logo

Δήμος Καρπενησίου: Καθολική απαγόρευση καπνίσματος. Κατάρτισε σχέδιο και όρισε υπεύθυνους εφαρμογής του

Κατ' εφαρμογή των διατάξεων που προβλέπουν την πλήρη απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς χώρους, ο δήμος Καρπενησίου ολοκλήρωσε την κατάρτιση σχεδίου για την εφαρμογή της απαγόρευσης εντός των δημοτικών υπηρεσιών του. Τη σχετική απόφαση υπογράφει ο δήμαρχος Καρπενησίου, Νίκος Σουλιώτης, και -μεταξύ άλλων- προβλέπει την απαγόρευση καπνίσματος και εντός των δημοτικών οχημάτων. Ορίστηκαν δε οι υπεύθυνοι για την εφαρμογή των διατάξεων.dimarxeio-no-smoking

Η απόφαση προβλέπει πως: απαγορεύεται πλήρως το κάπνισμα, η κατανάλωση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων ως ακολούθως: α) σε κάθε κλειστό ή στεγασμένο χώρο εργασίας, στους διαδρόμους καθώς και στους κλειστούς χώρους αναμονής του κτηρίου της έδρας του δημοτικού καταστήματος, β) στους χώρους του δημοτικού παιδικού σταθμού, της Μαθητικής Εστίας, του ΚΑΠΗ, του δημοτικού κολυμβητηρίου και εν γένει σε όλους τους κλειστούς και υπαίθριους χώρους διεξαγωγής αθλοπαιδιών, ψυχαγωγίας και συγκέντρωσης ανηλίκων, σε κλειστούς χώρους ομαδικών αθλημάτων και κλειστούς χώρους αθλητικών εκδηλώσεων (παιδικές χαρές, γήπεδα, θεματικά πάρκα κλπ.) και γ) εντός των δημοτικών οχημάτων.

Για την εφαρμογή του παρόντος σχεδίου ελέγχου του καπνίσματος ορίζονται οι κάτωθι υπεύθυνοι: για τις υπηρεσίες που είναι υπαγόμενες απευθείας στον δήμαρχο και τις επιτελικές υπηρεσίες, ορίζεται ο αντιδήμαρχος Γενιτσαρόπουλος Χρήστος, με αναπληρωτή τον αντιδήμαρχο Σβερώνη Ιωάννη.

Για τις υπηρεσίες του Αυτοτελούς τμήματος Τοπικής Οικονομίας ορίζεται ο προϊστάμενος Δημήτριος Κεφαλάς, για τις υπηρεσίες υποστήριξης ορίζεται ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης των Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών, Γεώργιος Αναγνωστόπουλος, για τις υπηρεσίες της Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού & Πολιτισμού ορίζεται η Προϊστάμενη Διεύθυνσης, Αγγελική Μπέσσα, για τις υπηρεσίες των Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής ορίζεται η Προϊστάμενη Διεύθυνσης, Μαρία Παπαδοπούλου, και για τις αποκεντρωμένες δημοτικές υπηρεσίες με έδρα τις ΔΕ Δομνίστας, Κτημενίων, Ποταμιάς, Προυσού και Φουρνάς ορίζεται ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης των εκάστοτε υπηρεσιών. Στην απόφαση ορίζεται και το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

Η μη τήρηση των διατάξεων του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου κατά του καπνίσματος αποτελεί παράβαση και επισύρει την επιβολή προστίμου, ενώ η παραβίαση των διατάξεων για την απαγόρευση του καπνίσματος από τους δημοτικούς υπαλλήλους αποτελεί ταυτόχρονα και πειθαρχικό παράπτωμα και τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την πειθαρχική ευθύνη τους, καταλήγει η σχετική απόφαση.