Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2020

ev media-logomenoume-asfaleis

Ποιοι προσλαμβάνονται στο Θεραπευτήριο. Προσωπικό ασφαλείας για 18 μήνες - Στις 18/9 αναλαμβάνουν καθήκοντα

Στην επικύρωση των προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων της προκήρυξης ΣΟΧ2/2019, που αφορούσε στην πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη αναγκών φύλαξης του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας, προχώρησε το Διοικητικό Συμβούλιο του οργανισμού, που συνεδρίασε στο Καρπενήσι την περασμένη Παρασκευή (30/8).therapeutirio-eisodos-arxeio11

Υπενθυμίζεται πως πριν από μήνες, το ΘΠΧ είχε επιχειρήσει -με τη ΣΟΧ1/2019- να προσλάβει μέσω ΑΣΕΠ το απαιτούμενο προσωπικό, ωστόσο είχαν απορριφθεί στο σύνολό τους όλες οι αιτήσεις για τις έξι θέσεις φυλάκων. Αιτία ήταν είναι η έλλειψη εκ μέρους των υποψηφίων του απαιτούμενου βασικού τίτλου σπουδών σχετιζόμενου με υπηρεσίες ασφαλείας. Η επαναπροκήρυξη (ΣΟΧ2/2019) έθετε και προσόντα επικουρίας (οποιοδήποτε πτυχίο ή απολυτήριο) και έτσι οι θέσεις καλύφθηκαν από τους υποψηφίους.

Πρόκειται για έξι (6) προσλήψεις που αφορούν στην ειδικότητα ΔΕ Προσωπικού Ασφαλείας. Οι προσληφθέντες θα εργαστούν για 18 μήνες με πενθήµερη 4ωρη απασχόληση.

Τα ονόματα

Το Δ.Σ. του Θεραπευτηρίου αποφάσισε ομόφωνα να επικυρώσει τον καταρτισθέντα προσωρινό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων της αριθ. πρωτ. 780/11-06-2019 ΣΟΧ 2/2019 ανακοίνωσης (…) και να διαθέσει για πρόσληψη (κατά σειρά κατάταξης) από 18 Σεπτεμβρίου τα εξής άτομα: Νικολάου Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Κουρλός Αθανάσιος του Νικολάου, Κατσούδας Παναγιώτης του Λάμπρου, Ντάλλας Απόστολος του Αθανασίου, Αρωνιάδα Παναγιώτα του Δημητρίου και Βλάχος Συμεών του Βασιλείου.