Παρασκευή, 26 Απριλίου 2019

ev media-logo

Μικρή παράταση για την ολοκλήρωση του έργου Κολυμβητήριο Καρπενησίου, με ποσό 110.000 ευρώ, αποφάσισε το Δ.Σ. - Οι εργασίες

Παράταση ενός μηνός για την ολοκλήρωση του έργου στο κολυμβητήριο, προϋπολογισμού 240.000 ευρώ με τελικό κόστος για τον δήμο μετά τις εκπτώσεις του διαγωνισμού στα 110.000 ευρώ, ενέκρινε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπενησίου.kolimbitirio-karpenisiou11

Σύμφωνα με την εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, η μελέτη του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ” συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καρπενησίου και θεωρήθηκε στις 13/02/2017. Ο προϋπολογισμός του έργου ήταν στο ποσό των 240.000 με ΦΠΑ. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 25-04-2017 και μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ Α. - ΤΖΟΓΑΝΗΣ Δ. Ο.Ε. δ.τ. ΕΓΕΚΑ Ο.Ε., από την οικονομική  επιτροπή εγκρίθηκε ο διαγωνισμός και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην ανάδοχο εταιρεία με ποσοστό έκπτωσης πενήντα τέσσερα τοις εκατό (54,00%). Το συμφωνητικό μεταξύ του αναδόχου και του Δημάρχου υπογράφηκε στις 11-09-2017 για συνολικό ποσό 110.400 ευρώ με Φ.Π.Α. και με προθεσμία περαίωσης των εργασιών τους 12 μήνες, δηλαδή μέχρι την 11η/9/2018.

Η εταιρεία, “... λόγω του ότι κατά την περίοδο από Δεκέμβριο 2017 - Απρίλιο 2018 επικράτησαν στην περιοχή δυσμενείς καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις)”, αναφέρει σε αίτημα της ότι “... δεν ήταν δυνατόν να εκτελεστούν όλες οι εργασίες και  ζητά παράταση των εργασιών ενός μηνός, μέχρι την 9/11/2018, “... για την πλήρη αποπεράτωση και παράδοση του έργου”.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Εδώ, για μια ακόμη φορά  έρχεται το θέμα που θέτουμε και ως εφημερίδα και φυσικά δεν είναι πρόσφατο, αλλά συμβαίνει για πολλά χρόνια.

Οι δεκάδες παρατάσεις που δίνονται στα έργα προκαλούν σοβαρή ζημιά στην τοπική κοινωνία, καθώς υποβαθμίσουν την αξία του ίδιου του έργου, αλλά επίσης στερούν στην κοινωνία τα οφέλη του.

Οι εργασίες

Η μελέτη περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:

1. Αντικατάσταση των παλιάς επικάλυψης της οροφής των χώρων, λόγω παλαιότητας και φθοράς και κατασκευή νέας επικάλυψης οροφής με Ecopanel RL σύνθετα θερμομονωτικά πετάσματα, αποτελούμενα από δυο διαμορφωμένα, γαλβανισμένα και προβαμμένα μεταλλικά ελάσματα και από μονωτικό δομικό πυρήνα σκληρού αφρού πολυουρεθάνης πάχους 50-80 χιλ. Η διαμόρφωση του εξωτερικού ελάσματος είναι τραπεζοειδούς μορφής, ενώ το εσωτερικό έλασμα είναι ελαφρά διαμορφωμένο (τύπου «γραμμική») 2. Επισκευή των υπαρχόντων μεταλλικών ζευκτών, 3. Ανακατασκευή των υδρορροών και 4. Βελτίωση του συστήματος εξαερισμού οροφής.