Κυριακή, 21 Ιουλίου 2019

ev media-logo

Δήμος Καρπενησίου. Παρεμβάσεις με 30.000 ευρώ στους Δομιανούς

Στη βελτίωση των υποδομών της Τοπικής Κοινότητας Δομιανών, προχωρά ο δήμος Καρπενησίου και διενεργεί σχετικό διαγωνισμό, που θα διεξαχθεί στις 20 Σεπτεμβρίου.17

Στις 29.600 ευρώ αναμένεται να ανέλθει η δαπάνη για τις παρεμβάσεις που θα γίνουν στην Τ.Κ. Δομιανών, στο πλαίσιο του έργου αναβάθμισης των υποδομών του χωριού που προκήρυξε ο δήμος Καρπενησίου.

Οι εργασίες που θα γίνουν αφορούν σε πλακοστρώσεις δρόμων, επενδύσεις τοιχοποιιών, βελτίωση υδραυλάκων, τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων κ.α. και θα εκτελεστούν σύμφωνα με την αρχιτεκτονική του χωριού. Οι Δομιανοί είναι ένα από τα πιο όμορφα χωριά του δήμου, με πέτρινα σπίτια, παραδοσιακά καλντερίμια, τρεχούμενα νερά, μνημεία κ.λπ. Άλλωστε από το 1978, με το ΦΕΚ Δ-594 α/13-11-1978, έχει χαρακτηριστεί ως παραδοσιακός οικισμός, ένας από τους τρεις σε ολόκληρη την Ευρυτανία (μαζί με Φουρνά και Φιδάκια).

Τι θα γίνει

Η εργολαβία θα περιλαμβάνει τσιμεντοστρώσεις σε δρόμους και μονοπάτια (θέση Δένδρο), πλακοστρώσεις με ακανόνιστες χονδρόπλακες τύπου Άρτας, ανακατασκευή υδραύλακα πάνω από το μνημείο στον κεντρικό δρόμο, τοπικές επιδιορθώσεις-συντηρήσεις σε πλακόστρωτα τύπου «καλντερίμι», σε σημεία που αυτά έχουν καταστραφεί, λιθεπενδύσεις υπαρχόντων τοιχίων, τοποθέτηση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων σε θέσεις όπου παρουσιάζονται προβλήματα ασφαλείας, καθώς και διάφορες μικροεργασίες αποκατάστασης τσιμεντοστρώσεων, επιδιορθώσεων πλακοστρώσεων κλπ.

Ο διαγωνισμός

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 20 Σεπτεμβρίου 2018, και ώρα 10:00 το πρωί. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Οικονομική προσφορά κ.λπ.), από την Τεχνική Υπηρεσία του δήμου μέχρι τις 17/9, ενώ για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στον αρμόδιο υπάλληλο, κ. Δημήτριο Μπαμπαλή, στο τηλέφωνο 22373-50077.