Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2020

ev media-logo

Ποιοι δικαιούνται έως και 210 ευρώ/μήνα για Επίδομα Στέγασης. Τα κριτήρια χορήγησης και τα ποσά του νέου επιδόματος

Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η κοινή υπουργική απόφαση που καθορίζει τα κριτήρια χορήγησης του νέου επιδόματος στέγασης. Το ποσό ενίσχυσης κυμαίνεται από τα 70 έως τα 210 ευρώ, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση.karpenisi-apo-kwnisko11

Τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης του νέου επιδόματος στέγασης περιλαμβάνει η απόφαση που δημοσιεύτηκε μόλις πρόσφατα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Σύμφωνα με αυτή, η ειδική ενίσχυση που έχει «ορίζοντα'» έναρξης τις αρχές του 2019, παρέχει στα νοικοκυριά που πληρώνουν ενοίκιο ή δόση στεγαστικού δανείου ποσό το οποίο θα κυμαίνεται από τα 70 έως τα 210 ευρώ, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση.

Τα ποσά ανά περίπτωση

Τα κριτήρια είναι εισοδηματικά, περιουσιακά αλλά και σχετικά με το ύψος των καταθέσεων και η ενίσχυση καθορίζεται ως εξής:

Για μονοπρόσωπο νοικοκυριό 70 ευρώ, για νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη 105 ευρώ, για νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος 140 ευρώ, για νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη 175 ευρώ, για νοικοκυριό αποτελούμενο από 5 μέλη και πάνω ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη και πάνω 210 ευρώ.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Το συνολικό εισόδημα του νοικοκυριού, όπως υπολογίζεται για τους σκοπούς της ένταξης στο πρόγραμμα, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 8.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 4.000 ευρώ για κάθε μέλος του νοικοκυριού. Στη μονογονεϊκή οικογένεια, καθώς και σε νοικοκυριό με απροστάτευτο/α τέκνο/α για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 8.000 ευρώ. Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 24.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Τα κριτήρια ορίζονται ως εξής: Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 8.000 ευρώ, νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη 12.000 ευρώ, νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος 16.000 ευρώ, νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη 20.000 ευρώ, νοικοκυριό αποτελούμενο από 5 μέλη και πάνω ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη και πάνω 24.000 ευρώ.