Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2020

ev media-logo

Δασαρχείο Καρπενησίου: «Τρέχουν» οι αιτήσεις για τα καυσόξυλα. Οι προθεσμίες, οι δικαιούχοι, τα δικαιολογητικά

Το Δασαρχείο Καρπενησίου θα διαθέσει για ακόμη μια χρονιά καυσόξυλα ελάτης με σκοπό την κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων της περιοχής ευθύνης του. Τα καυσόξυλα θα παραληφθούν από Δασικούς Συνεταιρισμούς των δημοσίων δασών της περιφέρειας του Δασαρχείου Καρπενησίου και θα διατεθούν με το ανάλογο αντίτιμο που καθορίζεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.xyla-ksyla1

Να τονίσουμε πως η διάθεσή τους θα γίνει κατά προτεραιότητα· θα προηγείται η ικανοποίηση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων (συνταξιούχοι ΟΓΑ, πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες, άτομα με αναπηρία σε ποσοστό άνω του 67%, μακροχρόνια άνεργοι, οικογένειες στρατευμένων).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο Δασαρχείο Καρπενησίου μέχρι τις 31 Μαΐου 2018. 

Τα δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν είναι τα εξής: σχετική αίτηση και υπεύθυνη δήλωση (χορηγούνται από τη Δασική Υπηρεσία), βεβαίωση συνταξιούχου ΟΓΑ (δίνεται από τον ανταποκριτή του ΟΓΑ του δήμου), βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, βεβαίωση πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας (δίδονται από τον δήμο), βεβαίωση αναπηρίας σε ποσοστό άνω του 67% (βεβαιώνεται από πιστοποιητικό Α΄θμιας ή Β΄θμιας Επιτροπής ή από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας), βεβαίωση μακροχρόνιας ανεργίας (από τον ΟΑΕΔ), βεβαίωση στρατευμένων οικογενειαρχών (η ιδιότητα του στρατευμένου οικογενειάρχη βεβαιώνεται με φωτοτυπία της στρατιωτικής του ταυτότητας ή βεβαίωση της αρμόδιας στρατιωτικής μονάδας) και φωτοτυπία εκκαθαριστικού φορολογικής δήλωσης οικονομικού έτους 2017(σε περίπτωση που δεν υπάρχει εκκαθαριστικό του 2017, γίνεται δεκτό και αυτό του 2016). 

Για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες, το κοινό μπορεί να απευθύνεται στο Δασαρχείο Καρπενησίου.