Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2020

ev media-logo

Το πρόβλημα με τα ανεπιτήρητα ζώα προσπαθεί να λύσει ο δήμος Αγράφων. Με 5.300€ η κτηνιατρική παρακολούθηση, σίτιση & μεταφορά των ζώων

Πιστώσεις που αγγίζουν τις 5.300 ευρώ ενέκρινε ο δήμος Αγράφων για την περισυλλογή, κτηνιατρική παρακολούθηση και σίτιση των ανεπιτήρητων ζώων, προσπαθώντας να δώσει λύση σε ένα πρόβλημα που χρονίζει.mosxaria-zoa11

Έπειτα από σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, ο δήμος θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε τα ανεπιτήρητα ζώα να περισυλλεχθούν, να δεχθούν τις προβλεπόμενες από τον νόμο κτηνιατρικές εξετάσεις, καθώς και να μεταφερθούν σε ιδιωτικές σταβλικές εγκαταστάσεις μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες.

Το πρόβλημα με τα ζώα (κυρίως βοοειδή) που κυκλοφορούν… ανενόχλητα σε χωριά και οικισμούς των Αγράφων (πχ στη ΔΕ Βίνιανης) είναι μεγάλο και χρόνιο, με κατοίκους και επισκέπτες να διαμαρτύρονται για ζημιές και καταστροφές σε ιδιωτική και δημόσια περιουσία.

Οι ενέργειες του δήμου

Ο δήμος Αγράφων ψήφισε πίστωση ύψους 2.700 ευρώ για τη μεταφορά ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων, καθώς όπως τονίστηκε κατά την πρόσφατη συνεδρίαση της Επιτροπής, «ο δήμος δεν διαθέτει ιδιόκτητη κτηνοτροφική εγκατάσταση για τη διατήρηση των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων που περισυλλέγονται, ενώ δεν διαθέτει ούτε το κατάλληλο προσωπικό (εκπαιδευμένο και έμπειρο στο χειρισμό παραγωγικών ζώων). Έτσι, οι εργασίες μεταφοράς των ζώων για το έτος 2017, θα πρέπει να ανατεθούν σε ιδιώτη και η μεταφορά τους «θα γίνει με όχημα κατάλληλο για τη μεταφορά ζώντων ζώων που θα πληροί όλες τις προδιαγραφές για την υγιεινή και ασφάλειά τους», όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά.

Εντωμεταξύ, ψηφίστηκε ποσό 1.116 ευρώ για την αμοιβή κτηνιάτρου, καθώς προσφέρονται κτηνιατρικές εξετάσεις σε όλα τα παραγωγικά ζώα που περισυλλέγονται, καθώς και κτηνιατρική παρακολούθηση σε περίπτωση που κάποια ζώα χρήζουν αυτής (φάρμακα, εμβόλια κ.λπ.)

Να σημειώσουμε ακόμη πως ψηφίστηκε δαπάνη 1.432 ευρώ για την προμήθεια ζωοτροφών, καθώς η φύλαξη και φροντίδα των ζώων θα γίνει από ιδιώτη σε ιδιόκτητη σταβλική εγκατάσταση, η οποία θα πρέπει να διαθέτει άδεια λειτουργίας και μέγεθος κατάλληλο για να μπορεί να δεχθεί τα περισυλλέγοντα ανεπιτήρητα παραγωγικά ζώα. Κατά τη διατήρηση των ζώων μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών, για την καθοιονδήποτε τρόπο εκποίηση ή σφαγή ή επιστροφή των ζώων στον ιδιοκτήτη τους, ο ιδιώτης θα αναλάβει το σύνολο των καθημερινών εργασιών που είναι απαραίτητες για να εξασφαλισθεί η υγεία και η ευζωία των ζώων (καθαριότητα, άσκηση, σίτιση, προσφορά νερού, άρμεγμα).

Τέλος, να αναφέρουμε πως ο εν λόγω προϋπολογισμός είναι ενδεικτικός, διότι -όπως αναφέρθηκε- δεν μπορεί να προβλεφθούν οι ποσότητες επακριβώς και έτσι, ο αριθμός και το είδος των ζώων, καθώς και οι ημέρες φύλαξης θα διαμορφωθούν ανάλογα με τις πραγματικές επί τόπου ανάγκες και μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού.