Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2020

ev media-logomenoume-asfaleis

Με 20 θέματα συνεδριάζει, την Παρασκευή 30 Ιουνίου, στο Κερασοχώρι, το Δημοτικό Συμβούλιο Αγράφων

Την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017 συνεδριάζει με 20 θέματα στην ημερήσια διάταξη το Δημοτικό Συμβούλιο Αγράφων. Η συνεδρίαση θα γίνει στις 3.30 το μεσημέρι, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δ.Σ. στο Κερασοχώρι, και θα ξεκινήσει με την έγκριση των πρακτικών της 5ης τακτικής συνεδρίασης που διενεργήθηκε στις 28/04.

dimotiko-simboulio-agrafa123

Έπειτα θα ακολουθήσει συζήτηση για τεχνικά θέματα. Ειδικότερα, θα γίνει έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ», χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τ.Κ. ΒΑΛΑΩΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ Α», έγκριση 1ου ΑΠΕ των έργων «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τ.Κ. ΒΑΛΑΩΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ Α» και «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΣΙΒΙΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ» και τέλος, χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΣΙΒΙΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ». Εισηγητής των παραπάνω θα είναι ο αντιδήμαρχος κ. Θεόδωρος Τσιάμης.

Τα γενικά θέματα

Θα ακολουθήσουν τα γενικά θέματα, ήτοι, η χορήγηση άδειας κατόπιν αιτήσεως του αιρετού κ. Νικολάου Γεωργίου, Δημοτικού Συμβούλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν.3852/2010, έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων -εξόδων Α ́ τριμήνου 2017, αποδοχή παραχώρησης δημοσίου ακινήτου (Πρώην Ειρηνοδικείου Αγραίων) για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των υπηρεσιών στο Δήμο Αγράφων, έγκριση 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος, συγκρότηση επιτροπής για απόσυρση οχημάτων Δήμου Αγράφων, συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας ενός οχήματος 4Χ4 με δύο αποσπώμενες υπερκατασκευές και διαβίβαση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «ΔΙΑΡΥΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ - ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ» Δ.Ε. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ» προς έγκριση, εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της και ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

Ακόμη θα τεθούν, η τροποποίηση της αρίθμ.7-130/22-06-2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς τον ορισμό του Προέδρου και του ένατου τακτικού μέλους της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Αγράφων, ο προγραμματισμός εκδηλώσεων του Δήμου για τους μήνες Ιούλιο & Αύγουστο 2017 και ψήφιση πιστώσεων, παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην πλατεία Αγίου Γεωργίου στην Τ.Κ. Παλαιοχωρίου, καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου και διάθεση πίστωσης για την φιλοξενία του Κλιμακίου των Κινητών Ιατρικών Μονάδων στα Άγραφα.