Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2020

ev media-logomenoume-asfaleis

«Λίφτινγκ» στους δρόμους σε Παλαιοκατούνα, Παλαιοχώρι & Τριπόταμο. Έργο οδοποιίας με 97.000 ευρώ

Με ένα νέο οδικό έργο ύψους 97.000 ευρώ, ο δήμος Αγράφων προχωρά στη βελτίωση της προσβασιμότητας σε τοπικές οδούς των Τοπικών Κοινοτήτων Παλαιοκατούνας, Παλαιοχωρίου και Τριποτάμου.

odopoiia-asfaltos-ergo1

Το έργο θα δημοπρατηθεί την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 10.00 το πρωί, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, στη Δυτική Φραγκίστα.

Σύμφωνα με τη σχετική διακήρυξη, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται σε επόμενη σελίδα των «Ευρυτανικών Νέων», το κόστος των παρεμβάσεων αναμένεται να αγγίξει τις 97.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, δαπάνη που θα καλυφθεί από τη ΣΑΤΑ του δήμου. Ειδικότερα, η δαπάνη των εργασιών (οι οποίες να σημειώσουμε πρέπει να ολοκληρωθούν σε διάστημα 180 ημερών) υπολογίζεται σε 56.609,86 ευρώ, τα γενικά έξοδα και το όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) σε 10.189,77 ευρώ, τα απρόβλεπτα (ποσοστό 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.) σε 10.019,95 ευρώ, η αναθεώρηση σε 2.042,21 ευρώ, ενώ ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας ανέρχεται σε 18.138,21 ευρώ.

Τι θα γίνει

Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣ: Σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης, στην Τοπική Κοινότητα Παλαιοκατούνας θα γίνουν παρεμβάσεις στην περιοχή προς το νεκροταφείο του χωριού, καθώς επίσης και στη θέση «Άγιοι Απόστολοι». Πιο αναλυτικά, θα γίνει ασφαλτόστρωση τμήματος στον δρόμο που συνδέει την κεντρική περιφερική οδό Καρπενησίου - Γρανίτσας με το νεκροταφείο Παλαιοκατούνας, μήκους 350 μέτρων. Παράλληλα, θα υλοποιηθούν ορισμένες συμπληρωματικές εργασίες, όπως εκσκαφές για τη διαμόρφωση του εδάφους, τσιμεντόστρωση στον εξωτερικό χώρο του νεκροταφείου και κατασκευή δύο τοίχων αντιστήριξης πρανών.

Για την περιοχή των Αγίων Αποστόλων προβλέπονται γενικές εκσκαφές για τη διαμόρφωση του εδάφους, τσιμεντόστρωση 36 μέτρων, ενώ επιπλέον θα κατασκευαστεί και μια σχάρα ομβρίων υδάτων μήκους 7 μέτρων.

Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ: Όσον αφορά στην Τοπική Κοινότητα Παλαιοχωρίου, αναμένεται να γίνουν οι εξής εργασίες: ασφαλτόστρωση τμήματος τοπικής οδού και λοιπές συμπληρωματικές εργασίες στη θέση προς «Κεραία» και ασφαλτόστρωση τμήματος δρόμου και ανακατασκευή τμήματος τοπικής οδού από σκυρόδεμα που έχει αποσαρθρωθεί στη θέση «Αναμεταδότες».

Τ.Κ. ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ: Τέλος, στην Τ.Κ. Τριποτάμου, αναμένεται να γίνουν γενικές εκσκαφές για τη διαμόρφωση του εδάφους και τσιμεντόστρωση στη θέση «Παλιομπόστανο», με την παράλληλη κατασκευή τάφρου, ενώ στην περιοχή πλησίον ιδιοκτησίας Γκούμα Αποστόλου και στη θέση «Σταυρός», προβλέπονται επίσης εκσκαφές και τσιμεντόστρωση.

Να αναφέρουμε πως οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου, στη Δυτική Φραγκίστα, μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου. Για τυχόν περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να επικοινωνούν με τον αρμόδιο υπάλληλο, κ. Αντίνου Γεώργιο, στα τηλέφωνα 22373-51119 / 51122.