Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2020

ev media-logomenoume-asfaleis

Δύο (2) χειριστές για 8 μήνες προσλαμβάνει ο Δήμος Αγράφων. Διαβάστε περισσότερα

xioni-kombos2

Στην πρόσληψη δύο (2) ατόμων προχωρά ο δήμος Αγράφων με σκοπό την κάλυψη των εποχικών του αναγκών για διάστημα οχτώ (8) μηνών.

Σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη, η οποία δημοσιεύεται σε σελίδα των «Ευρυτανικών Νέων» και στην οποία αναφέρονται τα κύρια και επικουρικά προσόντα των υποψηφίων, οι θέσεις αφορούν σε ένα άτομο ειδικότητας ΔΕ χειριστή φορτωτή και ακόμη ένα άτομο ΔΕ χειριστή γκρέιντερ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν από αύριο, Πέμπτη 26 Νοεμβρίου μέχρι και τις 7 Δεκεμβρίου 2015 να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του δήμου Αγράφων, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κου Λάμπρου Απόστολου και κας Άννας Τσίπρα. Για τυχόν περισσότερες πληροφορίες διατίθενται τα τηλέφωνα 22373-51129 και 22373-51300.