Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2020

ev media-logomenoume-asfaleis

Δίνουν τα φώτα τους στα Άγραφα: Υπεγράφη σύμβαση για μελέτη που αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας στον δημοτικό φωτισμό

Στοχεύοντας στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλάνου βελτίωσης του δημοτικού φωτισμού, ο δήμος Αγράφων προέβη στην ανάθεση μελέτης για την καταγραφή, βελτιστοποίηση και εξοικονόμηση ενέργειας σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες.

agrafa-plateia1

Τη συλλογή και επεξεργασία των απαραίτητων στοιχείων αναλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Αυτοδιοίκησης, ύστερα και από την υπεγράφη της σχετικής σύμβασης την περασμένη Πέμπτη 19 Μαρτίου 2015.

Πρόκειται μια εργασία που δεν θα μπορούσε να φέρει εις πέρας η Τεχνική Υπηρεσία του δήμου, καθώς δεν διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό, λογισμικό και εξοπλισμό σχετικό με την εν λόγω μελέτη.

«Άλλωστε στην Τεχνική Υπηρεσία δεν υπάρχουν μηχανικοί με εξειδίκευση σε θέματα ηλεκτρολογίας, μηχανολογίας και φωτισμού, που να έχουν εμπειρία αφενός στην ηλεκτρονική καταγραφή του εξοπλισμού σε γεωπληφοροριακό σύστημα (GIS) και αφετέρου στην επεξεργασία των συλλεγμένων δεδομένων προς περαιτέρω αξιοποίησή τους (προτάσεις παρέμβασης στο φωτισμό, χρηματοοικονομική ανάλυση ενεργειακής εξοικονόμησης, μελέτη κόστους-οφέλους, υπολογισμός μείωσης εκπομπών CO2). Επιπροσθέτως η Τεχνική Υπηρεσία δεν έχει στη διάθεσή της τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό (φορητές ταμπλέτες εξοπλισμένες με GPS και αντίστοιχους χάρτες, καθώς επίσης και ειδικό λογισμικό καταγραφής των απαραίτητων στοιχείων) που απαιτείται για την καταγραφή του υφιστάμενου φωτιστικού δημοτικού εξοπλισμού σε γεωπληροφοριακό σύστημα», αναφέρεται χαρακτηριστικά από τον δήμο.

Για τον λόγο αυτό η εργασία ανατέθηκε στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Αυτοδιοίκησης έναντι ποσού 24.600 ευρώ με τον ΦΠΑ, ποσό που θα καταβληθεί με την παράδοση του σχετικού Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών.

Τι θα γίνει

Ο ανάδοχος οφείλει μέχρι τις 17 Ιουλίου 2015, όποτε και λήγει η σύμβαση, να καταγράψει και να ταξινομήσει το σύνολο του υφιστάμενου φωτιστικού εξοπλισμού σε όλους τους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους στις 32 Τοπικές Κοινότητες του δήμου Αγράφων (δρόμοι - πλατείες κ.α.).

Έπειτα πρέπει να πραγματοποιήσει καταμετρήσεις φωτισμού ανά κατηγορία και να συντάξει προτάσεις βελτίωσης και εξοικονόμησης ενέργειας και πόρων ανά κατηγορία, συμπεριλαμβάνοντας τα εξής: α)αναλυτικό προϋπολογισμό των προτεινόμενων λύσεων εξοικονόμησης ενέργειας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις τελευταίες τεχνολογικά εξελίξεις στον τομέα αυτό, β)χρηματοοικονομική ανάλυση ενεργειακής εξοικονόμησης των προτεινόμενων λύσεων ανά κατηγορία και γ)μελέτη κόστους - οφέλους των προτεινόμενων λύσεων ανά κατηγορία.

Έτσι, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το κόστος προμήθειας, εγκατάστασης και συντήρησης του προτεινόμενου εξοπλισμού, η κατανάλωση ενέργειας (μέσω σύγκρισης επί τοις εκατό (%) σε σχέση με τον υφιστάμενο συμβατικό φωτισμό) και η σχετική μελέτη αποσβέσεων του προτεινόμενου κόστους εξοπλισμού σε σχέση με το ετήσιο όφελος από την εξοικονόμηση ενέργειας.

Τέλος, η παράδοση της μελέτης θα περιλαμβάνει αναφορά ετήσιας μείωσης εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ανά προτεινόμενη λύση.