Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2020

ev media-logo

Αύριο Πέμπτη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγράφων

Αύριο, Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012 και ώρα 6.00 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων

ds agrafwn_arxeio

Τα συνολικά 17 θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα οποία θα συζητηθούν είναι τα εξής: έγκριση πρακτικών, υποβολή προτάσεων για ένταξη των έργων στο ΥΠΕΚΑ, έγκριση πρόσληψης προσωπικού απασχόλησης Ι.Δ.Ο.Χ. για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών, αποδοχή απόφασης ένταξης του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση - Ανάδειξη

κεντρικών πλατειών Δ.Δ. Παλαιοκατούνας», έγκριση Α.Π.Ε., έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών έργου και ορισμός αιρετών αντιπροσώπων του δήμου για την ανανέωση του διοικητικού συμβουλίου του ΦΟΔΣΑ Ευρυτανίας.

Ακόμη θα συζητηθούν η έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής έργου, η μεταφορά χρηματικού υπολοίπου πρώην Δήμου Ασπροποτάμου (αφορά τόκους β' εξαμήνου 2010), η χορήγηση επιδόματος σε υπαλλήλους του δήμου για την εξυπηρέτηση υπηκόων τρίτων χωρών, η υποβολή αιτήματος στην Κτηματική Υπηρεσία Ευρυτανίας για έκδοση

απόφασης Επιτροπής Καθορισμού Θέσεων Αμμοληψίας και η χορήγηση επιδότησης αγοράς κατοικίας.

Τέλος, τα μέλη του συμβουλίου θα αποφασίσουν σχετικά με τον καθορισμό του αριθμού των ασκούμενων σπουδαστών και τη διάθεση της πίστωσης, τη συμμετοχή στο δίκτυο Αδελφοποιημένων Δήμων με λίμνες, την προέγκριση αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου, την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την αποδοχή και κατανομή χρηματοδοτήσεων.