Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2020

ev media-logo

Άρχισε η κυνηγετική περίοδος 2020-'21 στην Ευρυτανία. Οι κανόνες, τα θηρεύσιμα είδη, τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται

Σε… βουνά και λαγκάδια "ξεχύθηκαν" οι κυνηγοί της Ευρυτανίας, καθώς ξεκίνησε η νέα κυνηγετική περίοδος, που θα διαρκέσει έως το τέλος Φεβρουαρίου 2021. Το κυνήγι παραμένει αγαπημένο χόμπι των Ευρυτάνων και σε επίπεδο νομού λειτουργούν δύο κυνηγετικοί σύλλογοι, του Καρπενησίου και της Δυτικής Ευρυτανίας (με έδρα τη Γρανίτσα).kinigos-arxeioo1

Πριν μερικές εβδομάδες, τα Δασαρχεία Καρπενησίου και Φουρνά είχαν εκδώσει τη Δασική Απαγορευτική Διάταξη Θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2020-2021, που καθορίζει τους βασικούς κανόνες άσκησης του κυνηγιού στην περιοχή ευθύνης τους. Οι αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά είναι ελάχιστες.

Κυνήγι με κανόνες

Το κυνήγι του λαγού ολοκληρώνεται στις 10/1/2021 και του αγριογούρουνου στις 20/1/2021. Επιτρέπεται το κυνήγι των δύο αυτών θηραμάτων τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή) και ο επιτρεπόμενος προς θήρευση αριθμός για κάθε ημέρα κυνηγίου είναι: ένας (1) λαγός ανά κυνηγό και χωρίς περιορισμό στο όριο κάρπωσης αγριόχοιροι σε ομάδα κυνηγών μέχρι δέκα άτομα, ενώ απαγορεύεται το κυνήγι του νεαρού αγριόχοιρου όσο αυτός φέρει τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώμα του καθώς και των χοιρομητέρων αυτού. Επίσης, περιορίζεται η χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου από 15/9/2020 μέχρι και 20/1/2021 σε τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή), δηλαδή μόνο κατά τις ημέρες που επιτρέπεται το κυνήγι του λαγού και του αγριόχοιρου.

Στην ημερήσια έξοδο του ο κυνηγός μπορεί να θηρεύσει κατά την κυνηγετική περίοδο, τα είδη: Τσίχλες, κοκκινότσιχλες, γερακότσιχλες (συνολικά 25 από όλα τα είδη), από 15/9/2020 έως 20/2/2021 κοτσύφια και δενδρότσιχλες όλες τις ημέρες (25 άτομα συνολικά από όλα τα είδη) και από 15/9/2020 έως 20/2/2021 χωρίς περιορισμό ως προς τον αριθμό φάσες και αγριοπερίστερα. Από 15/9/2020 έως 20/2/2021 όλες τις ημέρες ορτύκια (12) και τρυγόνια (8), από 15/9/2020 έως 28/2/2021, όλες τις ημέρες, 10 μπεκάτσες και χωρίς περιορισμό ψαρόνια, καρακάξα, κάργια και κουρούνα. Επίσης, από 15/9/2020 έως 10/2/2021, όλες τις ημέρες και μέχρι 10 σε αριθμό σιταρήθρες.

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται το κυνήγι της μπεκάτσας στο καρτέρι το πρωί και το βράδυ και απαγορεύεται η αγοραπωλησία όλων των ειδών θηραμάτων εκτός εκείνων τα οποία προέρχονται από εκτροφεία (δημόσια ή ιδιωτικά). Ακόμα, κατά τη διάρκεια κυνηγίου αγριογούρουνου, λαγού, μπεκάτσας και ορτυκιού, οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί, ορατό από κάθε οπτική πλευρά προς αποφυγή ατυχημάτων.

Περί αγριόχοιρου

Να σημειωθεί ότι το προηγούμενο διάστημα διακινήθηκε στο διαδίκτυο και τα κοινωνικά δίκτυα μια παραφιλολογία περί επιτρεπόμενης θήρευσης αγριόχοιρων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Ωστόσο, αν και εφόσον συντρέξουν λόγοι δημόσιας υγείας, επιτακτικού δημόσιου συμφέροντος, υγείας και προστασίας των ζώων, καθώς και για λόγους προστασίας της αγροτικής παραγωγής και πρόληψης σοβαρών ζημιών στις καλλιέργειες, τότε και μόνο τότε, ο παραπάνω νόμος δίνει τη δυνατότητα να εκδοθεί κοινή απόφαση των συναρμόδιων υπουργών με την οποία θα επιτραπεί κατά περίπτωση η άσκηση της θήρας του αγριόχοιρου, κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις.

Σε ό,τι αφορά στη θήρα του αγριόχοιρου, δεν αλλάζει κάτι σε σχέση με πέρυσι, τουλάχιστον προς το παρόν.