Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2020

ev media-logo

Π.Ε. Ευρυτανίας: Ανακοίνωσε την πρόσληψη ενός ατόμου για την κάλυψη έκτακτων αναγκών λόγω κορονοϊού - Η προθεσμία αιτήσεων

NOMARXIA-KTHRIO11

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, ενός (1) ατόμου στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, για την κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών, αντιμετώπισης και περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊου, την παροχή υπηρεσιών υγείας ειδικά την τρέχουσα περίοδο έντασης εργασίας για την διαχείριση της επιδημίας της νόσου και των επιπτώσεων αυτής (…), αποφάσισε η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας.

Η θέση αφορά την ειδικότητα ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας, με φορέα απασχόλησης τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε.

Τα δικαιολογητικά αιτήσεων είναι τα εξής:

Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία) 2. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας 3. Πιστοποιητικό τίτλου σπουδών 4. Άδεια άσκησης επαγγέλματος 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (προαιρετικά) 6. Βεβαίωση χρόνου ανεργίας του υποψηφίου (προαιρετικά) 7. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Ν.3528/2007. 8. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ότι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα η οποία του επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επέλεξε.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ), συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, στη Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας (Γεωργίου Καραϊσκάκη 1, Καρπενήσι/Τμήμα Διοίκησης, Προσωπικού και Μισθοδοσίας) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Πληροφορίες: 2237350718, 2237350729).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ολοκληρώνεται την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 12.00μ.μ.