Κυριακή, 5 Ιουλίου 2020

ev media-logomenoume-asfaleis

Το Κτηματολόγιο στην Ευρυτανία. Μέσα στο 2018 αρχίζει η υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας - 35€ το τέλος για κάθε ακίνητο

Η έλλειψη Κτηματολογίου στη Ελλάδα ήταν ένα στοιχείο αναχρονισμού και, εν πολλοίς, η αιτία μιας σειράς από προβλήματα γραφειοκρατικής και πρακτικής φύσης. Πλέον η διαδικασία προχωρά με ρυθμό ικανοποιητικό, ενώ εξελίξεις θα έχουμε και σε επίπεδο νομού.

xirias-prof-ilias-apo-kwnisko

Έτσι, σε εξέλιξη βρίσκεται η Κτηματογράφηση για την δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας. Την περίοδο αυτή εκτελούνται προπαρασκευαστικές εργασίες και δημιουργείται η υποδομή για την υποδοχή των δηλώσεων ιδιοκτησίας, η υποβολή των οποίων αναμένεται να αρχίσει εντός του 2018. Πιο πιθανό χρονικό διάστημα μοιάζει το φθινόπωρο (Οκτώβριος).

Τρόπος υποβολής δήλωσης

Οι δηλώσεις θα υποβάλλονται στο Γραφεία Κτηματογράφησης που θα λειτουργήσει στο Καρπενήσι και ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής που προσφέρεται από την ιστοσελίδα https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx του φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ».

Την περίοδο υποβολής δηλώσεων, πιθανόν θα λειτουργήσει μονάδα ενημέρωσης των πολιτών και ελέγχου της πληρότητας των προς υποβολή δηλώσεων και δικαιολογητικών και στον δήμο Αγράφων.

Για ακίνητα που βρίσκονται σε διαφορετικές Τοπικές Κοινότητες υποβάλλονται ξεχωριστές δηλώσεις. Το στάδιο υποβολής των δηλώσεων ιδιοκτησίας διαρκεί τρεις (3) μήνες για τους κατοίκους Εσωτερικού και έξι (6) μήνες για τους κατοίκους Εξωτερικού και για το Ελληνικό Δημόσιο.

Οι υπόχρεοι

Δήλωση στο Κτηματολόγιο υποχρεούνται να υποβάλουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και οι κάτοικοι Εξωτερικού που έχουν δικαιώματα (κυριότητα πλήρη και ψιλή), επικαρπία, οίκηση, δουλεία (διόδου, άρδευσης κλπ.) επί ακινήτων της περιοχής κτηματογράφησης. Η υποβολή δήλωσης είναι προϋπόθεση για οποιαδήποτε μελλοντική μεταβίβαση των ακινήτων και για την έκδοση οικοδομικής άδειας.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Για τα προσωπικά στοιχεία: Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει το ΑΦΜ του δηλούντος ( π.χ. Ε9, εκκαθαριστικό, λογαριασμός ΔΕΗ κλπ), Εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο (εφόσον αυτός που προσκομίζει τη δήλωση δεν είναι ο κάτοχος του δικαιώματος) και δελτίο ταυτότητας του κομιστή.

Για την τεκμηρίωση του δικαιώματος: Απλό φωτοαντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας (π.χ. συμβόλαιο, παραχωρητήριο, κλπ.), Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής του τίτλου στο Υποθηκοφυλακείο, Τοπογραφικό διάγραμμα ή άλλα έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν η θέση και τα όρια του ακινήτου, όπως Πίνακα συντεταγμένων ή Εκτύπωση από την υπηρεσία θέασης ορθοφωτογραφιών.

Τα τέλη

Για κάθε ακίνητο ο ιδιοκτήτης καλείται να πληρώσει 35 ευρώ τέλος κτηματογράφησης ενώ για τους βοηθητικούς χώρους, όπως αποθήκες και γκαράζ, καταβάλλεται τέλος αξίας 20 ευρώ. Για τα αγροτεμάχια απαιτείται τέλος 35 ευρώ.