Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2020

ev media-logo

Δέκα (10) δίμηνες προσλήψεις στην Π.Ε Ευρυτανίας. Αφορά προσωπικό ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων, ΔΕ Οδηγών & ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού

nomarxia-eisodos1

Την πρόσληψη, µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) µμηνών, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, αποφάσισε ο αντιπεριφερειάρχης κ. Άρης Τασιός.

Το προσωπικό θα απασχοληθεί στη Δ/νση Τεχνικών Έργων και η κατανομή των ειδικοτήτων προβλέπει: τέσσερα άτομα ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων, δύο άτομα ΔΕ Οδηγών και τέσσερα άτομα ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, όπως αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

 111

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού- Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, Γεωργίου Καραϊσκάκη 1, Καρπενήσι Τ.Κ. 36100 (Τµήµα ∆ιοίκησης, Προσωπικού και Μισθοδοσίας) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (Πληροφορίες: 2237350729, 2237350718). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018.

Διαβάστε περισσότερα για τις 10 προσλήψεις ΕΔΩ.