Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2020

ev media-logo

Δήμος Αγράφων: Αλλάζει όψη ο προαύλιος χώρος στο Γυμνάσιο και Λύκειο Κερασοχωρίου. Έργο με 58.500 ευρώ

Η εικόνα εγκατάλειψης που εμφανίζει το Γυμνάσιο - Λύκειο Κερασοχωρίου, σύντομα πρόκειται να αλλάξει, τουλάχιστον όσον αφορά τον προαύλιο χώρο του σχολείου και την επικίνδυνη πρόσβαση στο σχολικό συγκρότημα, μετά την ολοκλήρωση έργων που χρηματοδοτεί ο δήμος Αγράφων.kerasoxori-gymnasio-likeio-proavleio1

Πρόκειται για το έργο “Ασφαλτόστρωση δρόμου και προαύλιου χώρου Γυμνασίου-Λυκείου Κερασοχωρίου”, προϋπολογισμού 58.500 ευρώ με ΦΠΑ (24%), που προκηρύχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του δήμου με συνοπτικό διαγωνισμό που θα διεξαχθεί την Τρίτη 19/6/2018, στα γραφεία του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Πολιτικής Προστασίας του δήμου στη Δυτική Φραγκίστα.

Χαρακτηριστικό είναι ότι ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με το σύστημα υποβολής προσφορών “... με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης και κριτήριο ανάθεσης σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής”, δηλαδή μόνο στοιχείο για την ανάθεση του έργου θα αποτελεί η χαμηλότερη τιμή.

Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη -που σημειωτέων δεν έχει δημοσιευθεί στις εφημερίδες, καθώς για έργα κάτω των 60.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) δεν προβλέπεται-, το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του δήμου Αγράφων μετά την εισηγητική έκθεση της επιτροπής διαγωνισμού με τη διαβίβαση των πρακτικών του διαγωνισμού.

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις ΣΑΤΑ δήμου Αγράφων. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε έξι (6) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.