Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2020

ev media-logo

Σε εξέλιξη αιτήσεις για τη μία (1) θέση στο ΕΚΑΒ Καρπενησίου. Πρόκειται για ειδικότητα Δ.Ε Πληρωμάτων Ασθενοφόρων

Πρώτα τα «Ευρυτανικά Νέα» είχαν αναφερθεί με ρεπορτάζ τους (02/05/2018, αρ. φύλλου 802) στην επικείμενη πρόσληψη 37 υπαλλήλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΕΚΑΒ. Τώρα πλέον, η προκήρυξη δημοσιεύτηκε και από σήμερα (4/6) αρχίζει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων μέσω του ιστότοπου asep.gr. Μία (1) θέση μόνιμου προσωπικού αφορά το ΕΚΑΒ Καρπενησίου (παράρτημα Λαμίας): πρόκειται για την ειδικότητα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε) Πληρωμάτων Ασθενοφόρων.ekab-karpenisi22

Σύμφωνα με την προκήρυξη, όσοι προσληφθούν θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως οδηγοί - συνοδηγοί ασθενοφόρων οχημάτων και άλλων κινητών μονάδων παροχής επείγουσας ιατρικής φροντίδας, ως μεταφορείς ασθενών (τραυματιοφορείς) και ως τηλεφωνητές και γραφείς για την εξυπηρέτηση της τηλεφωνικής και ασύρματης επικοινωνίας.

Κριτήρια μοριοδότησης

Κύριο κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων είναι ο βαθμός του βασικού τίτλου σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Βαθμός x 110) και ακολουθεί το Πτυχίο ή Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 ή Δεύτερος τίτλος σπουδών (150 μόρια). Η εμπειρία (έως και 84 μήνες) «δίνει» 7 μόρια/μήνα, ενώ μοριοδοτείται επίσης η γνώση ξένης γλώσσας (30-70 μόρια, ανάλογα το επίπεδο). Τέλος, το κριτήριο της Εντοπιότητας ισχύει και προσμετράται στη μοριοδότηση.

Προθεσμίες

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 4 Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα, και λήγει στις 19 Ιουνίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.