Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2020

ev media-logo

Με πλούσια ατζέντα συνεδριάζει σήμερα, Τρίτη 27/3, η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Αγράφων. Τα 34 θέματα

Την Τρίτη 27 Μαρτίου 2018, στη 13.00 το μεσημέρι, θα διεξαχθεί στο Κερασοχώρι (αίθουσα συσκέψεων δημάρχου) η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Αγράφων. Θα ψηφιστούν σημαντικές δαπάνες για έργα και προμήθειες, όπως για το Πνευματικό Κέντρο «Γ. Καφαντάρης» κ.α.kerasoxori-dimarxeio1

ΤΑ 34 ΘΕΜΑΤΑ

1.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια λογισμικών προστασίας από ιούς για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.

2.    Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων για την Α΄ κατανομή των ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Σχολικών Επιτροπών Α΄ θμιας & Β΄ θμιας Εκπαίδευσης.

3.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επέκταση δημοτικού φωτισμού στη θέση ΣΤΟΜΗ Δ.Ε. Ανατολικής Φραγκίστας.

4.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.036,64€ σε βάρος του ΚΑ 30-6264.002 για την έκτακτη επισκευή του ΜΕ72735.

5.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 210,80€ σε βάρος του ΚΑ 30-6263.002 για την έκτακτη επισκευή του ΚΗΥ3775 και ποσού 565,44€ σε βάρος του ΚΑ 30-6264.002 για την έκτακτη επισκευή του ΜΕ93888.

6.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας σε εξωτερικό συνεργάτη για την τήρηση του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

7.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη Δημοτική Ενότητα Ασπροποτάμου.

8.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη Δημοτική Ενότητα Φραγκίστας.

9.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας.

10.   Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Φραγκίστας.

11.   Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υδρευτικών υλικών για τη Δημοτική Ενότητα Φραγκίστας.

12.     Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υδρευτικών υλικών για τη Δημοτική Ενότητα Αγράφων.

13.     Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή της υπόλογου κας Μαντή Ευαγγελίας.

14.     Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή του υπόλογου κ. Μαρούλη Νικολάου.

15.     Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή της υπόλογου κας Συγκελοπούλου Μαρίας.

16.     Έγκριση της αρίθμ.2021/16-03-2018 απόφασης του Δημάρχου, με θέμα «Απευθείας ανάθεση του έργου ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΑ ΚΟΛΟΒΑΚΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ» με την διαδικασία του κατεπείγοντος.

17.     Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ – ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ¨ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ¨ Δ.Ε. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ».

18.     Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης για προμήθεια εξοπλισμού στην Μαθητική Εστία Γρανίτσας.

19.  Έγκριση πίστωσης και διάθεση δαπάνης ποσού 20.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 10-6273. για "Δαπάνη φωτισμού κτιρίων".

20. Έγκριση πίστωσης και διάθεση δαπάνης ποσού 13.748,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-6063. για "Απόδοση σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας ετών 2012-2014-2015 σύμφωνα με τις αριθ. 173 & 186/2017 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου"

21. Έγκριση πίστωσης και διάθεση δαπάνης ποσού 4.676,00 € σε βάρος του ΚΑ 30-6063. για "Απόδοση σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας ετών 2012-2014-2015 σύμφωνα με τις αριθ. 173 & 186/2017 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου".

22. Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.600,00 € για την "Επισκευή φρεατίων - καπακιών δεξαμενών και υδρομαστεύσεων στις ΔΕ Απεραντίων και Ασπροποτάμου".

23. Ψήφιση πίστωσης ποσού 14.200,00 € για την "Επισκευή φρεατίων - καπακιών δεξαμενών και υδρομαστεύσεων στις ΔΕ Αγράφων - Βίνιανης - Φραγκίστας".

24. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.800,00 € σε βάρος του ΚΑ 30-6117.021 για τον "Καθαρισμός Τεχνικών στην ΔΕ Αγράφων".

25. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.200,00 € σε βάρος του ΚΑ 30-6117.021 για τον "Καθαρισμός Τεχνικών στην ΔΕ Απεραντίων".

26. Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 30-6117.022 για τον "Καθαρισμός Τεχνικών στην ΔΕ Φραγκίστας".

27.Ψήφιση πίστωσης ποσού 8.450,00 € σε βάρος του ΚΑ 30-6117.018 για την "Άρση καταπτώσεων στην ΔΕ Αγράφων".

28.Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.216,00 € σε βάρος του ΚΑ 30-6117.019 για την "Άρση καταπτώσεων στην ΔΕ Αγίου Δημητρίου και Βίνιανης ΔΕ Βίνιανης".

29. Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.860,00 € σε βάρος του ΚΑ 20-7514.001 για τη "Συμμετοχή στην εταιρεία Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ.

30. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.392,50 € σε βάρος του ΚΑ 20-7514.002 για τη "Ετήσια εισφορά στην Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ".

31. Αντιλογισμοί Αναλήψεων.

32.Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.365,60 € σε βάρος του ΚΑ 30-6233.003 "Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό δρόμων της ΔΕ Ασπροποτάμου".

33.Ψήφιση πίστωσης ποσού 9.698,04 € σε βάρος του ΚΑ 30-6233.001 "Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό δρόμων της ΔΕ Αγράφων".

34.Τροποποίηση της αριθ. 518/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.