Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2020

ev media-logo

Με 20 θέματα συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Αγράφων. Δείτε αναλυτικά την ατζέντα των θεμάτων

Σήμερα, Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018, στις 15.30 το μεσημέρι, στην αίθουσα Συνεδριάσεων Δ.Σ στο Κερασοχώρι θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων. Η συνεδρίαση θα αρχίσει με την έγκριση πρακτικών της 1ης /05-01-2018, 2ης/29-01-2018 και 3ης/29-01-2018 τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. (Θέμα 1).agrafa-dimotiko-simboulio123

Τα θέματα (Τεχνικά και Γενικά) έχουν ως εξής:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

2.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ Μαυρομάτας ΔΕ Βίνιανης».

3. Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή ιατρείου κοινοτικού γραφείου και συντήρηση Τ.Κ Δάφνης ΔΕ Βίνιανης».

4. Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στις Τ.Κ Κερασοχωρίου - Αγίου Δημητρίου & Χρύσως ΔΕ Βίνιανης».

5. Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ ΔΕ Απεραντίων».

6.Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ ΔΕ Φραγκίστας».

7. Έγκριση μελέτης και επιλογή διαδικασίας για την εκτέλεση του έργου «Διαρρύθμιση υφιστάμενου κτιρίου - τμήματος Πνευματικού Κέντρου «Γεώργιος Καφαντάρης» ΔΕ Φραγκίστας».

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

8. Ορισμός μελών της επιτροπής εκτίμησης για αγορά ακινήτου.

9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης δαπάνης για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821 έτους 2018.

10. Εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων του Δήμου Αγράφων με τη διενέργεια φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας.

11. Έγκριση επέκτασης δημοτικού φωτισμού στη θέση «ΣΤΟΜΗ» Ανατολικής Φραγκίστας.

12. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών.

13. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης αποθήκης του Δήμου Αγράφων και ορισμός μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτου σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 7 του ΠΔ 271/80.

14. Έγκριση για την παροχή υπηρεσίας σε εξωτερικό συνεργάτη για την τήρηση του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

15. Ανάθεση προμήθειας τροφίμων με την διαδικασία της ανάθεσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

16. Αποδοχή Α΄ κατανομής 2018 από τους ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων μας.

17. Τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας.

18. Έγκριση της χορήγησης ποσού έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε μόνιμο κάτοικο δημότη του Δήμου Αγράφων.

19. Έγκριση ή μη της λειτουργίας της δράσης «Διανομή Αγαθών» του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αγράφων.

20. Υποβολή πρότασης ένταξης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή /και συνοδευτικού εξοπλισμού».