Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2020

ev media-logo

Σε εξέλιξη οι αιτήσεις για τις μόνιμες θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) στους δήμους της Ευρυτανίας. Αφορούν προσωπικό καθαριότητας

asep-logo1

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018 η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων της προκήρυξης 3Κ/2018 όσον αφορά στις θέσεις υποψηφίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η συμμετοχή, όπως αναμένονταν, ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, με τις αιτήσεις να φθάνουν τις 45.900 για… 2.714 θέσεις. Με λίγα λόγια, θα προσληφθεί ένα άτομο στα… 17 -αν και στην πορεία πιθανόν κάποιες αιτήσεις θα ακυρωθούν ή οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν τα απαιτούμενα έγγραφα.

Θυμίζουμε ότι στην Ευρυτανία εγκρίθηκαν 14 μόνιμες θέσεις προσωπικού, πέντε (5) στον δήμο Καρπενησίου και εννέα (9) στον δήμο Αγράφων. Εξ αυτών, η πλειοψηφία αφορούσε θέσεις για υποψήφιους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με 11 συνολικά θέσεις να είναι για Δ.Ε. Καμία θέση δεν αφορούσε υποψήφιους Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπ/σης.

Τρεις θέσεις Υ.Ε στην Ευρυτανία

Από τις 14 θέσεις στους δύο δήμους της Ευρυτανίας, τρεις (3) αφορούν υποψήφιους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής για τις θέσεις Υ.Ε λήγει στις 23 Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Το σύνολο των τριών θέσεων σε επίπεδο νομού αφορά την καθαριότητα: μία (1) θέση ΥΕ Καθαριότητας στον δήμο Καρπενησίου και δύο (2) θέσεις ΥΕ εργατών καθαριότητας στον δήμο Αγράφων.

Η συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποστολή της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων, με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, στο ΑΣΕΠ, μέχρι και την 27η Μαρτίου, με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: ΑΣΕΠ, Αίτηση για την Προκήρυξη 3Κ/2018, Τ.Θ. 14308, Αθήνα Τ.Κ. 11510, Κατηγορία Υ.Ε.