Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2020

ev media-logo

Σε εξέλιξη οι αιτήσεις για τη μία θέση Π.Ε. Εφοριακών στη Δ.Ο.Υ Καρπενησίου. Θα ακολουθήσει γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ

Άρχισε, την Τετάρτη 3 Ιανουαρίου 2018, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την προκήρυξη 1Γ/2017, που αφορά στη διεξαγωγή γραπτού διαγωνισμού για 548 μόνιμες θέσεις πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).eforia-doy-karpenisiou1

Στον πίνακα κατανομής των θέσεων, μία θέση αφορά στη Δ.Ο.Υ Καρπενησίου και αυτή είναι η ΠΕ Εφοριακών, με διοικητικά-οικονομικά πτυχία.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, έως τις 18 Ιανουαρίου (ώρα 14.00) στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ (asep.gr).  Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, υποβάλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, το αργότερο έως τις 22 Ιανουαρίου στη διεύθυνση: ΑΣΕΠ Αίτηση για την Προκήρυξη 1Γ/2017 Τ.Θ. 14308 Αθήνα Τ.Κ. 11510.

 πενθυμίζεται ότι στις αρχές του 2016 είχαν προσληφθεί στη ΔΟΥ Καρπενησίου συνολικά τέσσερις (4) υπάλληλοι: τρεις ήταν οι θέσεις Π.Ε Εφοριακών με Πτυχίο Οικονομικών και μία θέση Π.Ε με πτυχίο Νομικής.