Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2020

ev media-logo

Δήμος Αγράφων. Οι τελευταίες για το 2017: σήμερα (29/12) συνεδριάζουν Δημοτικό Συμβούλιο και Οικονομική Επιτροπή

Με τις καθιερωμένες συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου για την ψήφιση του προϋπολογισμού του νέου έτους, «κλείνει» η χρονιά για τον δήμο Αγράφων.agrafa-dimotiko-simboulio123

Ειδικότερα, σήμερα Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2017, στις 2.00 το μεσημέρι, συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή, στο δημοτικό κατάστημα Κερασοχωρίου. Τα θέματα που θα τεθούν είναι δύο (2) και αφορούν στην ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων και την έγκριση πρακτικού ΙΙ του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων - ειδών παντοπωλείου για τις μαθητικές εστίες και γάλακτος για τις υπηρεσίες του δήμου Αγράφων.

Θα ακολουθήσει διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων, στις 3.00 και στις 4.30 το μεσημέρι, αντίστοιχα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ/Σ, όπου θα τεθούν προς συζήτηση συνολικά 13 θέματα.

Αρχικά, θα γίνει η ψήφιση του προϋπολογισμού του δήμου Αγράφων για το έτος 2018, καθώς επίσης και η ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης με εισηγητή τον αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Κωνσταντίνο Τάκη.

Έπειτα θα γίνει η έγκριση των πρακτικών της 14ης τακτικής συνεδρίασης του Δ/Σ με ημερομηνία 16-10-2017, όπως επίσης και η έγκριση 3ου Α.Π.Ε.-Τακτοποιητικού του έργου «Διαμοόρφωση - ανάδειξη κεντρικών πλατειών Δ.Δ. Παλαιοκατούνας», η έγκριση ή μη πρωτόκολλου προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση-ανάδειξη κεντρικών πλατειών Δ.Δ Παλαιοκατούνας», έγκριση ή μη πρωτόκολλου προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο «Επισκευή δημοτικού κτιρίου στην ΤΚ Σιβίστας Δήμου Αγράφων», συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση οδοστρώματος κεντρικής οδού Αγ. Γεωργίου Τ.Κ. Παλαιοχωρίου» της Δημοτικής Ενότητας Φραγκίστας και χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή κοινοτικού γραφείου Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου Δ.Ε. Βίνιανης», με εισηγητή τον αντιδήμαρχο κ. Θεόδωρο Τσιάμη.

Τέλος, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου θα προχωρήσουν στην έγκριση της 14ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2017, στην έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων -εξόδων Β ́ τριμήνου 2017, την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων -εξόδων Γ ́ τριμήνου 2017, επί αιτήσεως δημοτών για διαγραφή δημοτικών τελών και σε ανατροπές αναλήψεων υποχρεώσεων.