Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2020

ev media-logo

Προσλαμβάνονται δύο (2) φύλακες στο Νοσοκομείο Καρπενησίου. Σε εξέλιξη η υποβολή αιτήσεων

Δύο νέες προσλήψεις ανακοινώθηκαν και αφορούν το Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου. Έπειτα από πρόσφατη προκήρυξη (Ευρυτανικά Νέα, αρ. φυλ. 779/22-11-2017) για την απορρόφηση δύο ατόμων ειδικότητας ΥΕ προσωπικού καθαριότητας, το Ίδρυμα προχωρά στην πρόσληψη προσωπικού ασφαλείας.

nosokomeio-karpen-apopsi1

Πιο ειδικά, τα άτομα που θα στελεχώσουν τις δύο θέσεις (ειδικότητας ΔΕ Προσωπικού Ασφαλείας), θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018, με πενθήμερη 8ωρη και 4ωρη απασχόληση, αντίστοιχα. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προσόντα των υποψηφίων και τις αιτήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ανατρέχουν σε επόμενη σελίδα, όπου δημοσιεύεται η περιληπτική διακήρυξη, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), όπως επίσης και στο Νοσοκομείο Καρπενησίου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου, Π. Μπακογιάννη 2 Τ.Κ. 36100, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπ’ όψιν κας Δήμητρας Καρκάνη (τηλ. επικοινωνίας: 22373-50204).