Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2020

ev media-logo

Δύο 8μηνες προσλήψεις στον δήμο Αγράφων. Ένας ΔΕ Χειριστής ΜΕ εκσκαφέα-φορτωτή και ένας ΔΕ Χειριστής ΜΕ Γκρέιντερ

Δύο άτομα θα καλύψουν εποχικές ανάγκες για διάστημα οκτώ μηνών. Το αίτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών ικανοποιήθηκε μόνο κατά το… ήμισυ. Αναμένεται η σχετική προκήρυξη του ΑΣΕΠ.

mixanima-ergou-123413

Απαραίτητο προσωπικό για την κάλυψη αναγκών του, ιδίως κατά τη διάρκεια του χειμώνα, θα προσλάβει ο δήμος Αγράφων. Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 22ης Νοεμβρίου καθορίστηκαν οι ειδικότητες των δύο ατόμων που θα απασχοληθούν στον δήμο, οι οποίες τελικά είναι οι εξής: Ένας ΔΕ Χειριστής ΜΕ εκσκαφέα-φορτωτή και ένας ΔΕ Χειριστής ΜΕ Διαμορφωτήρα Γαιών (Grader). Οι προσληφθέντες θα απασχοληθούν για 8 μήνες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την αρίθμ.4-62/29-03-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, είχε υποβληθεί αίτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων, ωστόσο σε απάντηση του υπουργείου έγινε γνωστό ότι εγκρίθηκε η πρόσληψη τελικά δύο (2) ατόμων, αντί των τεσσάρων(4) που είχε αιτηθεί ο δήμος.

Συνεκτιμώντας και ιεραρχώντας τις ανάγκες που υπάρχουν από την έλλειψη προσωπικού στον δήμο μας, προτάθηκε οι προσλήψεις να αφορούν ειδικότητες χειριστών, καθώς, όπως είναι γνωστό, τα χωριά και το οδικό δίκτυο των Αγράφων δοκιμάζονται συχνά από τα φυσικά φαινόμενα.

Στον προϋπολογισμό του δήμου για το έτος 2017 έχουν εγγραφεί οι σχετικές πιστώσεις συνολικού ποσού 27.400 ευρώ, ενώ ανάλογες πιστώσεις εγγράφηκαν και στον προϋπολογισμό του 2018. Τα τυπικά προσόντα, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις θα προσδιοριστούν από το ΑΣΕΠ και την σχετική προκήρυξη, που αναμένεται το επόμενο διάστημα.