Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2020

ev media-logo

Στην Κόνιτσα ο Μπαμπαλής, συμμετείχε σε συνέδριο της ΚΕΔΕ για τις προοπτικές ανάπτυξης των ορεινών δήμων. Οι προτάσεις των δημάρχων

Στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, που έγινε στην Κόνιτσα Ιωαννίνων, με θέμα «Πολιτικές για την ισότιμη συμμετοχή των ορεινών Δήμων στην αναπτυξιακή ανασυγκρότηση της χώρας», συμμετείχε ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής.

mpampalis-konitsa-kede1

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε το διήμερο 8 και 9 Σεπτεμβρίου 2017 και άξονα είχε την ενδελεχή εξέταση και αξιολόγηση των δημόσιων πολιτικών που σχεδιάζουν και εφαρμόζουν τα υπουργεία και γενικότερα οι δημόσιοι φορείς, αλλά και η διατύπωση προτάσεων για την βελτίωση των πολιτικών αυτών και την εισαγωγή θετικών διακρίσεων υπέρ των ορεινών περιοχών της Ελλάδας.

Οι ορεινές περιοχές της χώρας, όπως οι δήμοι Αγράφων και Καρπενησίου, διαθέτουν έναν «ανεκμετάλλευτο εθνικό πλούτο του οποίου η αξιοποίηση μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη της χώρας», σημείωσαν οι σύνεδροι. Για τον λόγο αυτό, «η δημιουργία και εφαρμογή Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για τις ορεινές περιοχές που θα εμπεριέχει αναπτυξιακό πρόγραμμα και υποστηρικτικό μηχανισμό είναι η αναγκαία και ικανή συνθήκη για την ισότιμη συμμετοχή των ορεινών δήμων στην αναπτυξιακή ανασυγκρότηση της χώρας».

Οι προτάσεις των δημάρχων

Μεταξύ άλλων προτάσεων, οι δήμαρχοι ζήτησαν τον επαναπροσδιορισμό των κριτηρίων των ΚΑΠ και της ΣΑΤΑ, με ενίσχυση του κριτηρίου ορεινότητας, τη δημιουργία προγράμματος για τους ορεινούς δήμους στα πρότυπα του «ΘΗΣΕΑΣ» που θα αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση για προμήθεια εξοπλισμού, την αύξηση του αριθμού αντιδημάρχων και αριθμού ειδικών συνεργατών - επιστημονικών συνεργατών στους ορεινούς δήμους, τη σύσταση θέσεων Γενικού Γραμματέα σε όλους τους δήμους ανεξαρτήτων πληθυσμού, την άμεση στελέχωση αγροτικών ιατρείων και Κ.Υ στις ορεινές απομακρυσμένες περιοχές, μετάβαση στο ψηφιακό σήμα όλων των ορεινών περιοχών, ισότιμη συμμετοχή των ορεινών περιοχών στο ετήσιο πρόγραμμα τουριστικής προβολής του Υπουργείου Τουρισμού κ.α.