Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2020

ev media-logo

Δήμος Αγράφων: Ψάχνει ακίνητο για τη στέγαση της αποθήκης στην έδρα του δήμου. Οι προϋποθέσεις και η σύμβαση

Στη μίσθωση ακινήτου προχωρά ο δήμος Αγράφων με σκοπό να στεγάσει την αποθήκη του, καθώς δεν διαθέτει ιδιόκτητο κτήριο που να καλύπτει τις ανάγκες του καλλικρατικού δήμου.

kearsoxori1

Την απόφαση για ενοικίαση ενός χώρου στην έδρα του δήμου, το Κερασοχώρι, έλαβε κατά τη συνεδρίασή του στα τέλη Μαΐου το Δημοτικό Συμβούλιο Αγράφων. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά κατά την εισήγησή του ο αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Τάκης, «η μίσθωση ενός ακινήτου κρίνεται επιβεβλημένη λόγω της μη ύπαρξης επαρκούς χώρου που να καλύπτει τις ανάγκες του νέου Καλλικρατικού Δήμου Αγράφων και να τοποθετείται στην έδρα του Δήμου μας (Τ.Κ. Κερασοχωρίου), καθώς δεν υπάρχει ιδιόκτητο κτήριο που να στεγάσει τη δομή αυτή».

Σύμφωνα με την απόφαση, στον χώρο θα γίνεται η φύλαξη αναλώσιμων υλικών (υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, οικοδομικά και λοιπά υλικά, γραφική ύλη, χορτοκοπτικά μηχανήματα κ.α.), ενώ ο χώρος θα καλύψει και τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας. Να αναφέρουμε ακόμη πως, με απόφαση Δημάρχου, θα οριστεί και αρμόδιος υπάλληλος για την οργάνωση και διαχείριση της αποθήκης.

Το ακίνητο

Έπειτα από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σειρά έχει η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Αγράφων σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις της δημοπρασίας που θα γίνει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Έτσι, σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 18ης Ιουλίου 2017, το ακίνητο που θα ενοικιάσει ο δήμος θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Κερασοχωρίου και να είναι πλησίον του Δημοτικού Καταστήματος, καθώς και να έχει εμβαδόν 65-80 τ.μ. περίπου. Ο χώρος θα πρέπει ακόμη να είναι ενιαίος, να έχει πρόσβαση σε κεντρικό δρόμο, ώστε να γίνεται απρόσκοπτα η φόρτωση και εκφόρτωση υλικών και να είναι καλής κατασκευής και κατάλληλο για τον σκοπό τον οποίο προορίζεται. Σημειώνεται πως ο δήμος «θα δικαιούται να προβαίνει σε όλες τις κατά την κρίση του αναγκαίες ενέργειες και δαπάνες για τη διαμόρφωση του χώρου, προκειμένου να εξυπηρετείται ο προαναφερόμενος σκοπός του. Επειδή το κόστος των εργασιών αυτών οφείλει να καλυφθεί από τον ιδιοκτήτη, θα συμψηφιστεί με τα μηνιαία μισθώματα», όπως τονίζεται και στους όρους της διακήρυξης. 

Η σύμβαση

Τέλος, να αναφέρουμε πως η διάρκεια της μίσθωσης ορίστηκε στα πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα του δήμου να παρατείνει μονομερώς την υφιστάμενη μίσθωση για ακόμη 5 χρόνια.

Ωστόσο, σε περίπτωση που ο δήμος αποκτήσει ιδιόκτητο ακίνητο, είτε του παραχωρηθεί δωρεάν η χρήση άλλου κατάλληλου ακινήτου για τον υπόλοιπο χρόνο της μίσθωσης κ.ο.κ., θα μπορεί να λύει μονομερώς και αζημίως τη μίσθωση πριν από τη λήξη της.