Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020

ev media-logo

Δήμος Αγράφων: έργα, μελέτες, κατασκευή ιστοσελίδας, επέκταση φωτισμού κ.α, αξίας 92.000 ευρώ - Ποιοι οι ανάδοχοι

Ποσό που ξεπερνά τις 92.000 ευρώ θα διαθέσει ο δήμος Αγράφων για την κατασκευή και συντήρηση έργων, για την εκπόνηση μελετών, αλλά και για διάφορες λοιπές δαπάνες που στόχο έχουν την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών αλλά και την εξυπηρέτηση των δημοτών.

erga-agrafa11

Τα έργα που αποφασίστηκε να εκτελεστούν αφορούν: στην αντικατάσταση της στέγης του δημοτικού κτηρίου στην Τοπική Κοινότητα Μαυρομμάτας Δ.Ε. Βίνιανης, ύψους 6.900 ευρώ, το οποίο θα υλοποιήσει η Γκορόγια Γεωργία, στην αποκατάσταση του δικτύου ύδρευσης στη θέση «Πούντος» στη Γρανίτσα (ποσού 5.000 ευρώ) το οποίο θα εκτελέσει ο Δημήτριος Λ. Λαθύρης, στη συντήρηση στέγης του Δημοτικού Σχολείου Ραπτοπούλου, προϋπολογισμού 12.600 ευρώ, εργασία που ανατέθηκε στον Βασίλειο Μαντζιούτα, και στην κατασκευή τεχνικού στη θέση «Μηλιά» Λεπιανών, δαπάνης 3.500 ευρώ, που ανατέθηκε στον Παναγιώτη Γρανίτσα, ο οποίος ανέλαβε επίσης την εσωτερική οδοποιία Λεπιανών και Τοπολιάνων έναντι 4.200 ευρώ περίπου και 12.500 ευρώ, αντίστοιχα.

Παράλληλα, τρεις συνολικά μελέτες ανατέθηκαν στον Δημήτριο Χαλκιά. Πρόκειται για την τοπογραφική μελέτη - αποτύπωση έκτασης οικοπέδων στη θέση ΚΟΥΤΣΠΟΥΛΕΣ Τ.Κ. Δυτικής Φραγκίστας», ύψους 14.760 ευρώ, τη βυθομέτρηση λιμνιαίας περιοχής και αποτύπωση εκτάσεων που είχαν παραχωρηθεί κατά χρήση στην «ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΑΕ» και την αποτύπωση περιοχής για κατασκευή ελικοδρομίου δήμου Αγράφων, ύψους 6.150 ευρώ έκαστη.

Λοιπές δαπάνες...

Επιπλέον, εγκρίθηκε πίστωση ποσού 3.394,80 ευρώ για την αμοιβή της δικηγόρου Παρασκευής - Βασιλικής Ελεφάντη «για παραστάσεις ενώπιον δικαστηρίων», όπως αναφέρεται στην απόφαση, καθώς και 4.870 ευρώ για την δημιουργία νέας ιστοσελίδας του δήμου από τον Λάμπρο Τσάντζαλο από το Αγρίνιο.

Τέλος, ψηφίστηκε δαπάνη 12.200 ευρώ περίπου για τις επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού ως εξής: επέκταση κατά ένα στύλο πλησίον οικία Τσολιά Ιωάννη στην Τ.Κ. Βίνιανης (1.100,11 ευρώ), επέκταση κατά δύο στύλους πλησίον οικίας Φεγγούλη Γεωργίου στη Φτελιά Επισκοπής (2.558,31 ευρώ), κατά δύο στύλους πλησίον οικίας Τσιγαρίδα Παναγιώτη στην Τ.Κ. Μαυρομμάτας (2.200,22 ευρώ) και κατά έξι στύλους προς οικία Σκλαπάνη Ειρήνης στα Επινιανά (6.402,65 ευρώ).