Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2020

ev media-logomenoume-asfaleis

Τεχνολογική αναβάθμιση στα Άγραφα: 27.000 ευρώ για την αγορά υπολογιστών, λογισμικού κ.α

Το ποσό των 27.000 ευρώ περίπου θα δαπανήσει ο δήμος Αγράφων για να προμηθευτεί καινούριους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, καθώς και λογισμικό που θα συμβάλει τόσο στη βελτίωση της παραγωγικότητας των υπηρεσιών, όσο και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

pc-arxeio1

Έτσι, την περασμένη Τετάρτη 8 Απριλίου 2015, ο δήμος ανέθεσε στην εταιρεία «JMC Α.Ε.» να τον προμηθεύσει με δεκατρείς (13) Κεντρικές Μονάδες Επεξεργασίας ποσού 6.461 ευρώ (497 ευρώ έκαστη), δέκα (10) οθόνες ύψους 800 ευρώ (80 ευρώ η κάθε μια), καθώς και διάφορες ακόμη συσκευές (μνήμες, UPS κ.α.) ύψους 853 ευρώ.

Εντωμεταξύ, την ίδια ημέρα υπεγράφη και το συμφωνητικό μεταξύ του δήμου και της αναδόχου εταιρείας «ACE Hellas Α.Ε.» για την προμήθεια λογισμικών συνολικού προϋπολογισμού 9.778,50 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.

Τέλος, στις 2 Απριλίου 2015, ο δήμος προέβη στην προμήθεια αναλωσίμων (φωτοτυπικό χαρτί, είδη μηχανογράφησης κ.λπ.) από τον Ιωάννη Μάκκα, συνολικής δαπάνης 7.000 ευρώ περίπου.